Aktualności

Podsumowanie roku 2014

Opublikowany 2014/12/31

"Now this is not the end. It is not even the be­gin­ning of the end. But it is, perhaps, the end of the be­gin­ning.

To nie jest ko­niec, to na­wet nie jest początek końca, to do­piero ko­niec początku."

 

Przeczytaj pozostałą część wpisu »

Podsumowanie roku 2013

Opublikowany 2013/12/31

"Creativity is the art of taking a fresh look at old knowledge

Twórczość to umiejętność nowego spojrzenia na starą wiedzę."

Przeczytaj pozostałą część wpisu »

Witajcie!

Opublikowany 2013/08/24

"Experience is the name that everyone gives to his mistakes.

Doświadczenie jest imieniem, jakie nadajemy naszym błędom"

Przeczytaj pozostałą część wpisu »