POLGLISH.pl - biuro tłumaczeń

505 355 975
polglish.kontakt@gmail.com
Przydatne zwroty: Linking words

Przydatne zwroty: Linking words

Bardzo często podczas tworzenia rozbudowanych wypowiedzi konieczne jest wprowadzenie do nich dodatkowych łączników, tak aby poszczególne elementy zdania były ze sobą w sposób sensowny połączone. Konieczne jest więc wykorzystanie funkcjonujących w języku angielskim tak zwanych linking words, czyli słówek łączących. Poniżej przedstawiam najistotniejsze z nich.

Continue reading
Więcej
Przydatne zwroty: Opisywanie ilustracji

Przydatne zwroty: Opisywanie ilustracji

Opisywanie ilustracji jest nieodłącznym elementem każdego egzaminu maturalnego oraz części ustnej sprawdzianów umiejętności językowych. Specjalnie dla Was zebrałem więc w jednym miejscu najprzydatniejsze zwroty oraz wyrażenia, których użyć możecie, aby zadziwić egzaminatorów oraz powalczyć o możliwie najwyższą ocenę z testu!

Continue reading
Więcej
Strona bierna

Strona bierna

Gdy znamy już budowę oraz sposób użycia czasów gramatycznych języka angielskiego, przejdźmy do przekształcania zdań przy pomocy passive voice. W języku polskim posiadamy odpowiednik rzeczonej struktury, więc nie powinny wystąpić jakiekolwiek problemy z jej zrozumieniem. Zapraszam do zapoznania się z budową i zastosowaniem strony biernej!

Continue reading
Więcej
Rodzajniki określone i nieokreślone

Rodzajniki określone i nieokreślone

Rodzajniki (articles) występujące w języku angielskim mogą stać się źródłem nie lada problemów. Aby nieco ułatwić Wam zrozumienie tego niewielkiego, acz istotnego fragmentu gramatyki angielskiej, przygotowałem kompendium wiedzy dotyczące rodzajników określonych oraz nieokreślonych.

Continue reading
Więcej
Mieszane okresy warunkowe

Mieszane okresy warunkowe

Ostatnim przystankiem na naszej drodze do pełnego zrozumienia okresów warunkowych będą tak zwane mixed conditionals. Czym one są i jak się ich używa? Tego dowiecie się z niniejszego wpisu!

Continue reading
Więcej
Trzeci okres warunkowy

Trzeci okres warunkowy

Mimo, że na konstrukcję trzeciego okresu warunkowego w języku angielskim składają się dość skomplikowanie wyglądające elementy, to po zaznajomieniu się z podstawowymi zasadami jego tworzenia, używanie third conditional w sytuacjach codziennych przyjdzie Wam bez trudu!

Continue reading
Więcej
Drugi okres warunkowy

Drugi okres warunkowy

Second conditional to jedna z najpopularniejszych konstrukcji stosowanych do opisywania sytuacji o niskim stopniu prawdopodobieństwa. Dziś przyjrzymy się jej bliżej. 

Continue reading
Więcej
Pierwszy okres warunkowy

Pierwszy okres warunkowy

Zerowy okres warunkowy nie ma już przed nami tajemnic, a więc czas pójść o krok dalej i zaznajomić się z tajnikami pierwszego okresu warunkowego, czyli tak zwanego angielskiego first conditional. 

Continue reading
Więcej