POLGLISH.pl - biuro tłumaczeń

505 355 975
polglish.kontakt@gmail.com

Czym są „collective nouns”?

Przed nami kolejny wpis, w ramach którego zagłębimy się nieco w tajniki języka angielskiego. Odpowiadając na pytanie naszej użytkowniczki dowiemy się, czym są tak zwane „collective nouns”.

 

Eliza S. pisze:

 

Siemanko! Od niedawna uczę się angielskiego i napotkałam w jednej z książek określenie collective nouns. Czym one są? Wiem, że nouns to rzeczowniki, jednak czy collective nouns to jakaś ich podgrupa? Jak je definiować? Proszę o pomoc!

 

Odpowiedź:

 

Droga Elizo, termin „collective nouns” z którym spotkałaś się w trakcie nauki języka angielskiego funkcjonuje także w naszym rodzimym języku pod nazwą rzeczowników zbiorowych. Są to więc części mowy, które odnoszą się do zbioru przedmiotów lub osób.

 

Za przykład można tu podać choćby słówka „herd” (stado) czy „team” (zespół). Pomimo faktu, że używamy ich zwyczajowo w liczbie pojedynczej, to odnoszą się do zbiorowości (a więc owiec/kóz tworzących dane stado lub zawodników składających się na określony zespół). Oczywiście w sytuacji, gdy mówimy o większej liczbie różniących się od siebie zbiorowości, „collective nouns” użyć możemy w liczbie mnogiej, pisząc lub mówiąc o „herds” (kilku stadach) bądź „teams” (kilku drużynach).

 

Co ciekawe, w języku angielskim użycie rzeczownika zbiorowego w połączeniu z czasownikiem w liczbie pojedynczej czy też mnogiej zależne jest od tego, czy nacisk chcemy położyć na daną grupę czy też na tworzących ją członków. Spójrzmy:

 

Odnosząc się do całej grupy jako jednej dużej zbiorowości, używamy w zdaniu czasownika w liczbie pojedynczej.

 

Our group meets today in the city hall.

 

Nasza grupa spotyka się dziś w ratuszu.

 

Kiedy jednak pragniemy położyć nacisk na poszczególnych członków danej zbiorowości, o wiele lepiej sprawdzi się liczba mnoga czasownika.

 

Jack’s family are always arguing during meals.

 

Członkowie rodziny Jacka zawsze się ze sobą kłócą podczas posiłków.

 

Najczęściej używanymi w odniesieniu do grup ludzkich rzeczownikami zbiorowymi są:

 

 • Army,
 • Band,
 • Board,
 • Class,
 • Comitee,
 • Crowd,
 • Gang,
 • Group,
 • Pack,
 • Team.

 

Mówiąc o większej ilości zwierząt użyjemy takich „collective nouns” jak:

 

 • Flock,
 • Group,
 • Herd,
 • Hive,
 • Pack,
 • School,
 • Swarm.

 

Natomiast w odniesieniu do znacznej liczby przedmiotów użyć możemy:

 

 • Boquet,
 • Bunch,
 • Fleet,
 • Pack,
 • Pair,
 • Range.

 

Mam wielką nadzieję, że od teraz ani Elizie ani pozostałym czytelnikom używanie rzeczowników zbiorowych w pisanej oraz mówionej odmianie języka angielskiego nie sprawi najmniejszego problemu!

 

Pozdrawiam,

Administrator witryny Polglish.pl