POLGLISH.pl - biuro tłumaczeń

505 355 975
polglish.kontakt@gmail.com

Podstawy języka staroangielskiego: inne przydatne słówka

Przed nami piąta już lekcja języka staroangielskiego, w ramach której nauczymy się wielu przydatnych zwrotów i wyrażeń klasyfikowanych przez językoznawców jako liczebniki, zaimki, przyimki, czy w końcu spójniki. Jak zawsze – zapraszam do wspólnej nauki!

 

Słówko po staroangielsku Angielski odpowiednik Tłumaczenie polskie
Liczebniki
Ān One Jeden
Two Dwa
Þrīe Three Trzy
Fēoƿer Four Cztery
Fīf Five Pięć
Seox Six Sześć
Seofon Seven Siedem
Eahta Eight Osiem
Nigon Nine Dziewięć
Tīen Ten Dziesięć
Endleofan Eleven Jedenaście
Tƿelf Twelve Dwanaście
Þrēotīne Thirteen Trzynaście
Fēoƿertīne Fourteen Czternaście
Fīftīne Fifteen Piętnaście
Sixtīne Sixteen Szesnaście
Seofontīne Seventeen Siedemnaście
Eahtatīne Eighteen Osiemnaście
Nigontīne Nineteen Dziewiętnaście
Tƿentiġ Twenty Dwadzieścia
Hundtēontiġ Hundred Sto
Forma First Pierwszy
Ōðer Second Drugi
Þridda Third Trzeci
Fēorða Fourth Czwarty
Fīfta Fifth Piąty
Sixta Sixth Szósty
Seofoða Seventh Siódmy
Eahtoða Eight Ósmy
Nigoða Ninth Dziewiąty
Tēoða Tenth Dziesiąty
Zaimki
I Ja
Þū You Ty
He On
Hēo She Ona
Hit It Ono
Ƿē We My
Ȝē You Wy
Hīe They Oni
Przyimki
Æfter After Po
Ǣr Before Przed
Æt At W, przy, na
Be Beside Obok, przy
Beæftan Behind Za
Beforan In front of Z przodu, na przedzie
Betƿeox Between Pomiędzy
Binnan In W, wewnątrz
Bufan Above Nad
Būtan Outside Poza
Ēac In addition to Oprócz
For For Dla, do
Fram From Z
Ġeond Through Przez
Mid With Z
Until Do, aż do
Onġean Against Przeciwko, przeciw
Towards W kierunku
Under Below Pod
Ƿiþ Opposite Naprzeciwko
Spójniki
Ac But Ale
And And I
Ġif … þonne … If … then … Jeżeli …, to …
Ne Nor Ani
Ne … ne … Neither … nor … Ani …, ani …
Oþþe Or Lub
Oþþe … oþþe … Either … or … Albo …, albo …
Sƿā þæt So that Żeby
Þæt That Że, żeby
Þēah Although Pomimo
Þonne Than Niż

 

Tak oto w ciągu pięciu lekcji udało się nam opanować podstawowy słowniczek wyrazów i zwrotów staroangielskich, dzięki którym możliwe będzie przeprowadzenie choćby prostej konwersacji. To jednakże nie koniec zagadnień dotyczących Old English – na łamach portalu wracać będziemy do tego tematu, szczególnie w kontekście ciekawostek…jest więc na co czekać!