POLGLISH.pl - biuro tłumaczeń

505 355 975
polglish.kontakt@gmail.com

Drugi okres warunkowy

Second conditional to jedna z najpopularniejszych konstrukcji stosowanych do opisywania sytuacji o niskim stopniu prawdopodobieństwa. Dziś przyjrzymy się jej bliżej. 

 

 

Drugi okres warunkowy

 

Konstrukcja okresu warunkowego:

 

“If” clause + verb in Past Simple for specifying condition + result expressed by means of would + infinitive  

Złożenie rozpoczynające się od słówka  „If” + czasownik w czasie Past Simple określający warunek + reszta zdania określająca rezultat spełnienia warunku zawierająca „would” oraz czasownik w formie bezokolicznika.

 

Przykład:

 

If I won the lottery, I would buy a car.

Gdybym wygrał na loterii, kupiłbym sobie samochód.

 

 

Zastosowanie

 

Używając drugiego okresu warunkowego w dalszym ciągu odnosimy się do teraźniejszości lub przyszłości. Zmianie ulega natomiast postrzeganie szansy na spełnienie przedstawionego w wypowiedzi warunku.

Second conditional może zostać użyty, jeżeli chcemy podkreślić, że w przeciwieństwie do pierwszego okresu warunkowego spełnienie warunku jest bardzo mało prawdopodobne. Przyjrzyjmy się przykładom odnoszącym się zarówno do teraźniejszości jak i do przyszłości.

 

Opisywanie teraźniejszości:

 

If I had a baseball bat, I would lend it to you.

Gdybym tylko miał kij bejsbolowy, pożyczyłbym ci go.

 

(W domyśle – nie posiadam jednakże takiego kija)

 

Opisywanie przyszłości:

 

If someone tried to blackmail me, I would tell the police.

Gdyby ktoś próbował mnie szantażować, zgłosiłbym to na policję.

 

(W domyśle – prawdopodobnie jednak nikt nie będzie stosował wobec mnie szantażu)

 

Drugi okres warunkowy zastosujemy również, gdy stan faktyczny całkowicie odbiega od naszych przypuszczeń. Jak widać na przykładzie poniższego zdania, podmiot mieszka w znacznej odległości od miejsca pracy, przez co nagminnie się spóźnia.

 

If I lived near my workplace, I would be in work on time.

Gdybym mieszkał blisko mojego miejsca pracy, rozpoczynałbym wykonywanie swoich obowiązków punktualnie.

 

UWAGA!

Podczas tworzenia zdań w drugim okresie warunkowym, czasownik „would” zastąpiony może zostać jednym z podanych poniżej czasowników modalnych:

 

Could,
Might.

 

Przykład zdania:

 

If the weather was better, we could go outside.

Gdyby pogoda była lepsza, moglibyśmy wyjść na dwór.

 

INFORMACJA DODATKOWA:

W przypadku opisywania sytuacji hipotetycznych, które prawie na pewno nie będą miały miejsca, możliwa jest zmiana formy występującego w zdaniu czasownika z “was” na “were” dla podkreślenia niskiego prawdopodobieństwa spełnienia warunku.

 

Możemy więc powiedzieć:

 

If I were you I would buy this car.

 

Jednakże równie poprawną formą jest:

 

If I was you I would buy this car.

 

 

Jak widać, konstrukcja drugiego okresu warunkowego nie jest tak skomplikowana jak mogłoby się początkowo wydawać. Mam nadzieję, że jej przyswojenie nie przysporzy nikomu najmniejszych problemów!