POLGLISH.pl - biuro tłumaczeń

505 355 975
polglish.kontakt@gmail.com

Mieszane okresy warunkowe

Ostatnim przystankiem na naszej drodze do pełnego zrozumienia okresów warunkowych będą tak zwane mixed conditionals. Czym one są i jak się ich używa? Tego dowiecie się z niniejszego wpisu!

 

 

Mieszane okresy warunkowe

 

Nie zawsze zarówno warunek, jak i rezultat jego spełnienia mają miejsce w tym samym czasie, przykładowo – w przeszłości. Może się bowiem zdarzyć, że określona czynność została już wykonana, natomiast jej efekty są widoczne w chwili obecnej. W takim przypadku należy użyć mieszanych okresów warunkowych. Poniżej przedstawiam dwa najpopularniejsze sposoby ich tworzenia:

 

Jeżeli określona czynność została już wykonana, natomiast jej efekty zaobserwować można w chwili obecnej, należy trzeci okres warunkowy połączyć z okresem drugim -> (third conditional + second conditional).

 

If you hadn’t started gambling you wouldn’t be in such trouble, Tim!

Tim, gdybyś nie zaczął (w przeszłości) przygody z hazardem, nie byłbyś obecnie w tak dużych tarapatach!

 

Jeżeli istnieje prawdopodobieństwo, że obecna sytuacja miałaby istotny wpływ na zdarzenia z przeszłości, należy drugi okres warunkowy połączyć z okresem trzecim -> (second conditional + third conditional).

 

If Jamie spoke Japanese, she would have helped you with that presentation.

Gdyby Jamie umiała mówić po japońsku, pomogłaby ci (w przeszłości) z tamtą prezentacją.

 

Konstrukcje formalne okresów warunkowych

 

Wiele konstrukcji gramatycznych posiada swoje bardziej formalne odpowiedniki. Nie inaczej jest z okresami warunkowymi. W ich przypadku wyraz „if” znajdujący się na początku zdania zastąpić możemy innym, określonym dla każdego z conditionali czasownikiem, resztę wypowiedzi pozostawiając bez zmian. Spójrzmy na przykłady obrazujące zastosowanie tej zasady w praktyce.

 

Pierwszy okres warunkowy – wyraz „if” zastępujemy czasownikiem „should”

 

Przykładowe zdanie formalne:

 

Should you decide to cancel the contract, please let me know by Friday.

 

Przykładowe zdanie nieformalne:

 

If you decide to cancel the contract, please let me know by Friday.

 

 

Drugi okres warunkowy – wyraz „if” zastępujemy czasownikiem „were”

 

Przykładowe zdanie formalne:

 

Were I you, I would visit my grandfather.

 

Przykładowe zdanie nieformalne:

 

If I were you, I would visit my grandmother.

 

 

Trzeci okres warunkowy – wyraz „if” zastępujemy czasownikiem „had”

 

Przykładowe zdanie formalne:

 

Had Alan been informed about the meeting, he would have participated.

 

Przykładowe zdanie nieformalne:

 

If Alan had been informed about the meeting, he would have participated.

 

 

I tak oto dotarliśmy do końca sekcji poświęconej okresom warunkowym. Mam nadzieję, że zebrane informacje ułatwią Wam zrozumienie ich budowy oraz zastosowania. Gdyby tak się jednak nie stało – zadawajcie pytania w komentarzach lub drogą mailową.

2 Responses to Mieszane okresy warunkowe

  • To fascynujące, ta niezwykła precyzja w wyrażaniu intencji. Czy ONI naprawdę tak mówią?

    • Słuchając audycji radiowych, zwłaszcza tych emitowanych przez BBC można odnieść wrażenie, że dokładnie tak jest 🙂 Niemniej jednak, w języku potocznym charakteryzującym się o wiele większym dynamizmem i brakiem czasu na zastanowienie się nad konstrukcjami gramatycznymi stosowanie takich konstrukcji jest o wiele rzadsze. Co więcej, okazuje się, że nawet rasowi Anglicy popełniają podstawowe błędy gramatyczne (ostatni na przykład udało mi się zasłyszeć jak jeden z nich powiedział „he do” , po czym jak gdyby nigdy nic kontynuował swoją wypowiedź).