POLGLISH.pl - biuro tłumaczeń

505 355 975
polglish.kontakt@gmail.com

Najbardziej problematyczne przyimki

„Succeed in” czy „succeed at”? “Insist on” czy “insist to”? Język angielski wręcz najeżony jest przyimkami łączącymi się typowo z określonymi jednostkami leksykalnymi – użycie nieprawidłowej z nich, czy to podczas wypowiedzi ustnej czy pisemnej, traktowane jest jako błąd gramatyczny. Aby ułatwić Wam posługiwanie się językiem angielskim w sposób prawidłowy, postanowiłem przygotować poniższą tabelkę, w której znajdziecie najbardziej problematyczne przyimki wraz z przykładami ich prawidłowego zastosowania! Zapraszam do lektury!

 

Jednostka leksykalna Przyimek prawidłowy Przyimek nieprawidłowy Przykład prawidłowego wykorzystania przyimka w zdaniu Tłumaczenie w języku polskim
Absorbed in at Mike was absorbed in his study. Mike był pochłonięty nauką.
Accuse of for Miranda will accuse Tony of
burglary.
Miranda oskarży Tony’ego o włamanie.
Accustomed to with Sam is accustomed
to
harsh conditions.
Sam przywykł do trudnych warunków.
Afraid of from Adam was always afraid of ghosts. Adam zawsze bał się duchów.
Aim at on, against Tim grabbed the pistol and aimed at the target. Tim chwycił za pistolet i wymierzył w cel.
Angry with against His girlfriend is truly angry with him now! Jego dziewczyna jest teraz na niego naprawdę zła!
Anxious about for Jake is anxious about his grandmother’s health condition. Jake martwi się stanem zdrowia swojej babci.
Arrive at to Alex will arrive at the town tomorrow morning. Alex przybędzie do miasta jutro o poranku.
Ashamed of from Luke is ashamed of his past behavior. Luke wstydzi się swojego wcześniejszego postępowania.
Believe in to I did not know that Sue believed in reincarnation. Nie wiedziałem, że Sue wierzy w reinkarnację.
Boast of, about for Cedric always
boasts about his
exceptional intelligence.
Cedric zawsze chełpi się swoim ponadprzeciętnym intelektem.
Complain about for Zach could not stop complaining about the quality of the meal he was served. Zach bezustannie narzekał na jakość posiłku, który mu podano.
Composed of from My team was composed of 17 men and 13 women. Mój zespół składał się z 17 mężczyzn i 13 pań.
Confidence in to I have to say that my confidence in you is pretty high. Muszę przyznać, że pokładam w Tobie dość duże nadzieje.
Conform to with The student was forced to conform to the rules set by the teacher. Uczeń musiał postępować zgodnie z zasadami narzuconymi przez nauczyciela.
Congratulate on for Tony congratulated me on my promotion last Friday. W zeszły piątek Tony pogratulował mi awansu.
Consist of from This parcel consists
of
seven bowls.
W tej paczce znajduje się siedem miseczek.
Covered with, in by The house was completely covered in snow
last winter.
Zeszłej zimy dom był całkowicie pokryty śniegiem.
Cured of from Luckily, Jane was cured of her throat cancer. Na całe szczęście u Jane wyleczono nowotwór gardła.
Depend on, upon from We all depend on Josh. Josh jest osobą, na której wszyscy polegamy.
Deprive of from Alan was deprived of his freedom. Alana pozbawiono wolności.
Die of, by, in, for from Several thousand people died of cholera last month. Kilka tysięcy osób umarło w zeszłym miesiącu na cholerę.
Different from than Her opinion was always different from mine. Jej opinia zawsze różniła się od mojej.
Disappointed by, about, at, with, in from Billy is disappointed with the results of his final test. Billy jest rozczarowany wynikami egzaminu końcowego.
Divide into in Chloe divided pizza into eight even slices. Chloe podzieliła pizzę na osiem równych kawałków.
Dressed in with That night, your mom was dressed all in red. Tamtej nocy, wasza mama ubrana była cała na czerwono.
Exception to of There is an exception to what I am going to say to you. Od tego co zamierzam Ci powiedzieć jest pewne odstępstwo.
Exchange for by I exchanged my old
car for a stunningly beautiful bike.
Wymieniłem moje stare auto na zapierający dech w piersiach swoim pięknem motocykl.
Fail in from I tried really hard, but I failed in biology. Mimo moich usilnych starań, nie udało mi się zdać z biologii.
Full of with, from The box was full of
hats and shoes.
Pudełko wypełnione było po brzegi czapkami i butami.
Get rid of from After an hour, we
decided to get rid
of
Mick.
Po godzinie postanowiliśmy pozbyć się Mick’a.
Glad about from, with I was so glad about you finally reaching me. Ależ byłem szczęśliwy, kiedy w końcu do mnie przybyłeś.
Good at in Steve was always good at English. Steve zawsze był dobry z angielskiego.
Guard against from I have to guard my sister against her bad habits. Muszę chronić moją siostrę przed jej paskudnymi nawykami.
Guilty of from Tom will surely be found guilty of stealing. Tom z całą pewnością zostanie uznany winnym kradzieży.
Independent of from I like to think that I am independent of my wife. Pragnę wierzyć, że nie jestem zależny od mojej żony.
Indifferent to for Current economy is just indifferent to Dave. Dave nie przywiązuje większej wagi do obecnej sytuacji ekonomicznej.
Insist on to Sally always insists on going this way. Sally zawsze nalega, abyśmy szli tędy.
Interested in for Adam was not interested in his brother’s professional development. Adam nie interesował się rozwojem zawodowym swego brata.
Jealous of from Edwin is still jealous of my bracelet. Edwin w dalszym ciągu zazdrości mi bransoletki.
Leave for to I leave for
Poland tomorrow.
Jutro wyjeżdżam do Polski.
Live on from You cannot live on your mother’s salary forever, Danny! Danny, nie możesz wiecznie żyć z pensji swojej matki!
Look at to Look at that beautiful sunset, just look at it! Spójrz na ten piękny zachód słońca, tylko popatrz!
Married to with Why is Sally married
to
Tim, again?
Powiedz mi raz jeszcze, dlaczego Sally wyszła za Tima?
No doubt of, about for I have no doubt of his ability to perform such a task. Nie mam wątpliwości, że
jest on w stanie podołać
temu zadaniu.
Opposite to from Her garden was opposite to my garage. Jej ogródek znajdował się naprzeciw mojego garażu.
Pass by from Will you probably pass by Anna’s house? Czy nie będziesz przypadkiem przechodził obok domu Anny?
Play for with Adam now plays for the local football team. Adam gra teraz w lokalnej drużynie piłkarskiej.
Pleased with from I was really pleased with Suzy’s patience. Cierpliwość Suzy sprawiła mi prawdziwą radość.
Popular with among Erik is amazingly popular with his friends from the bar. Erik jest niesłychanie popularny wśród swoich znajomych z baru.
Prefer to from To be honest, I prefer the red car to the pink one. Mówiąc szczerze, bardziej niż ten różowy samochód podoba mi się to czerwone auto.
Preside at, over in Mike presided at the last business meeting. Ostatniemu spotkaniu biznesowemu przewodził Mike.
Proud of for I am really proud of her success. Jej sukces napawa mnie dumą.
Rejoice at, in for Sue and Alan rejoiced at Claire’s promotion. Sue i Alan radowali się awansem Claire.
Related to with I did not know that Eva is related to Christina. Nie wiedziałem, że Eva jest spokrewniona z Christiną.
Repent of from Fred wants to repent of his actions. Fred pragnie odpokutować za swoje działania.
Satisfied with from Are you satisfied with what you have done? Jesteś zadowolony z tego, co zrobiłeś?
Similar to with Joe’s haircut is similar to mine! Fryzura Joe’go bardzo przypomina moje uczesanie!
Sit at on Adam was sitting at his desk. Adam siedział przy biurku.
Spend on for I must admit that I
will have to spend a lot
of time on finishing
this presentation.
Muszę przyznać, że dokończenie tej prezentacji zajmie mi sporo czasu.
Succeed in at We must hope that our daughter will
succeed in her work.
Musimy wierzyć, że nasza córka odniesie sukces w pracy.
Superior to from, than Pizza is superior
to
sushi for sure!
Pizza jest lepsza niż sushi, bez dwóch zdań!
Sure of for I am very sure of her honesty! Jestem całkowicie przekonany co do jej uczciwości!
Surprised at, by for Harold was surprised by a loud noise. Głośny dźwięk zaskoczył Harolda.
Suspect of for We suspect Alan
of napping at work.
Podejrzewamy, że Alan
ucina sobie drzemki w pracy.
Take by from Take me by the hand and let’s go. Weź mnie za rękę i chodźmy.
Tie to on The dog was tied to a pole. Pies był przywiązany do słupka.
Tired of from I am really tired of eating sausages every day of the week. Mam serdecznie dość jedzenia parówek przez cały tydzień.
Translate into to Translate this passage into Spanish, please. Proszę przetłumaczyć ten fragment na język hiszpański.
Travel by, on with We travelled to you
by train, Mary.
Mary, dotarliśmy do Ciebie pociągiem.
Tremble with from Suzy was trembling with cold, so I gave her my jacket. Suzy trzęsła się z zimna, więc dałem jej moją kurtkę.
Warn of about I am so glad Sue warned us of that danger. Tak się cieszę, że Sue
ostrzegła nas o tamtym niebezpieczeństwie.
Write in with This old letter was probably written in ink. Ten stary list prawdopodobnie napisano atramentem.

 

Mam wielką nadzieję, że dzięki tej tabeli oraz informacjom w niej zawartym już nigdy nie popełnicie błędu gramatycznego związanego z użyciem nieprawidłowego przyimka w mowie lub piśmie. Macie problem z jakimikolwiek innymi elementami angielskiej gramatyki? Jeżeli tak, dajcie znać w komentarzu lub wyślijcie wiadomość e-mail do Biura Tłumaczeń Polglish!