POLGLISH.pl - biuro tłumaczeń

505 355 975
polglish.kontakt@gmail.com

Przydatne zwroty: Najpowszechniejsze angielskie skróty i akronimy

Podczas nauki języka angielskiego lub też używania go w sytuacjach życia codziennego z całą pewnością zauważymy, że jest on wręcz najeżony wszelkiej maści skrótami (skróconymi formami zapisu wyrazu) oraz akronimami (wyrazami utworzonymi z pierwszych liter grupy wyrazów). Część z nich jesteśmy w stanie rozszyfrować bez trudu, inne jednak mogą okazać się nie lada zagwozdką – aby więc stały się one bardziej zrozumiałe, zebrałem w ramach niniejszego artykułu w jednym miejscu najczęściej używane w angielszczyźnie skróty wraz z ich rozwinięciem oraz polskim tłumaczeniem. Z pewnością pozwolą Wam one zrozumieć lepiej niejedną wypowiedź ustną czy też tekst pisany!

 

Skrót lub akronim po angielsku Rozwinięcie skrótu lub akronimu Tłumaczenie polskie
Abbr. Abbreviation Skrót, nazwa skrócona
ABS Anti-lock Braking System Układ stosowany w celu zapobiegania blokowaniu kół podczas hamowania
AC Alternating Current Prąd zmienny
AC Air Conditioning Klimatyzacja
AD Anno Domini Rok Pański
Adj. Adjective Przymiotnik
Adv. Adverb Przysłówek
AFAIK As Far as I Know Z tego, co mi wiadomo
AFK Away From Keyboard Z dala od klawiatury / Niedostępny
AKA Also Known As Znany również jako…
AMA Ask Me Anything Zapytaj mnie o co tylko chcesz
Approx. Approximately Około / W przybliżeniu
AR Augmented Reality Rzeczywistość rozszerzona
ASAP As Soon as Possible Tak szybko, jak to tylko możliwe
ATM Automated Teller Machine Bankomat
Ave. Avenue Aleja
B4 Before Przed
BA Bachelor of Arts Licencjat
BC Before Christ Przed Chrystusem
BF Boyfriend Chłopak (partner)
Blvd. Boulevard Bulwar
BRB Be Right Back Zaraz wracam
BTW By the Way Tak przy okazji
CD Compact Disc Dysk kompaktowy
CEO Chief Executive Officer Dyrektor Generalny
Co. Company Firma, przedsiębiorstwo
Corp. Corporation Korporacja
CPU Central Processing Unit Procesor
CV Curriculum Vitae Życiorys
DC Direct Current Prąd stały
Dept. Department Departament, wydział
DIY Do It Yourself Zrób to sam
DOB Date of Birth Data urodzenia
E East Wschód
Eng. Engineer Inżynier
ER Emergency Room Izba przyjęć
Est. Established Założona (o firmie)
ETA Estimated Time of Arrival Przewidywany czas przybycia
Etc. Etcetera I tak dalej
F Female Kobieta
FAQ Frequently Asked Questions Najczęściej zadawane pytania
FB Facebook Portal Facebook
FBI Federal Bureau of Investigation Federalne Biuro Śledcze
Fig. Figure Ilustracja
Ft. Feet Stopa
FYI For Your Information Dla Twojej wiadomości
Gal. Gallon Galon
GDP Gross Domestic Product Produkt Krajowy Brutto
GF Girlfriend Dziewczyna (partnerka)
GJ Good Job Dobra robota!
GMO Genetically Modified Organism Organizm zmodyfikowany genetycznie
HQ Headquarters Siedziba główna
HR Human Resources Zasoby ludzkie
ID Identification Dowód osobisty, dokument potwierdzający tożsamość
IDK I Don’t Know Nie wiem
IMO In My Opinion Moim zdaniem
Inc. Incorporated Spółka akcyjna
IP Internet Protocol Protokół internetowy
IQ Intelligence Quotient Iloraz inteligencji
IRL In Real Life W prawdziwym życiu / W rzeczywistości
ISP Internet Service Provider Dostawca usług sieciowych
JK Just Kidding Tylko żartowałem/am!
K Okay W porządku
KPH Kilometers per Hour Kilometry na godzinę
L8R Later Później
Lb. Pound Funt
LOL Laughing Out Loud Buchnąłem/am śmiechem
Ltd. Limited Z ograniczoną odpowiedzialnością
M Male Mężczyzna
MA Master of Arts Magister
Max. Maximum Maksimum
MD Medical Doctor Doktor nauk medycznych
Min. Minimum Minimum
Misc. Miscellaneous Różne, rozmaite
N North Północ
N/A Not Applicable Nie dotyczy
N/C No Comments Bez komentarza
NBD No Big Deal Nic wielkiego, drobnostka
No. Number Numer
NP No Problem Nie ma problemu
NVM Nevermind Nieważne
OMG Oh My God O mój Boże!
OOO Out of Office Poza biurem
Oz. Ounce Uncja
PC Personal Computer Komputer osobisty
PE Physical Education Wychowanie fizyczne
PhD Doctor of Philosophy Doktor nauk humanistycznych
PLZ Please Proszę
PM Private Message Wiadomość prywatna
POTUS President of the United States Prezydent Stanów Zjednoczonych
POV Point of View Punkt widzenia
PPL People Ludzie
PR Public Relations Promocja reputacji
PS Post Scriptum Dopisek
QC Quality Control Kontrola jakości
QR Code Quick Response Code Kod kreskowy umożliwiający zapis dużej ilości danych
Qty. Quantity Ilość
R&D Research and Development Dział badań i rozwoju
Rd. Road Ulica
RIP Rest in Peace Spoczywaj w pokoju
ROI Return on Investment Zwrot z inwestycji
RSVP Répondez S’il Vous Plaît Proszę o odpowiedź
S South Południe
SEO Search Engine Optimization Optymalizacja pod kątem wyszukiwarek internetowych
SME Small and Medium Enterprises Małe i średnie przedsiębiorstwa
SMS Short Message Service Krótka wiadomość tekstowa
SOS Save Our Souls Ratujcie dusze nasze
SUV Sports Utility Vehicle Samochód sportowo-użytkowy
Tbs. Tablespoon Łyżka stołowa
THX Thanks Dzięki
TL;DR Too Long; Didn’t read Za długie; nie przeczytałem
TOS Terms of Service Warunki świadczenia usług
TV Television Telewizja
TY Thank You Dziękuję
UFO Unidentified Flying Object Niezidentyfikowany Obiekt Latający
UI User Interface Interfejs użytkownika
USB Universal Serial Bus Uniwersalna magistrala szeregowa
UX User Experience Doświadczenie użytkownika (całość wrażeń towarzyszących użytkownikowi podczas korzystania z produktu lub usługi)
VIP Very Important Person Bardzo ważna osobistość
VP Vice President Wiceprezydent, wiceprezes
VR Virtual Reality Rzeczywistość wirtualna
Vs. Versus Kontra
W West Zachód
W/O Without Bez
XOXO Hugs and Kisses Pozdrowienia, buziaki i uściski
Yd. Yard Jard
YOLO You Only Live Once Żyje się tylko raz
YT YouTube Portal YouTube

 

Tak oto prezentują się najpopularniejsze zwroty, na które bez wątpienia natkniemy się obcując z językiem angielskim – czy to pisanym czy też mówionym. Teraz jednak z całą pewnością nie będą one Was wprawiały w zakłopotanie, bowiem doskonale znać będziecie ich znaczenie i wiedzieć będziecie jak je poprawnie stosować! Jeżeli potrzebujecie rozwiązania jeszcze innej zagwozdki językowej lub chcielibyście skorzystać z profesjonalnych usług tłumaczeniowych, copywriterskich lub korekty tekstów – zapraszam do zaznajomienia się z aktualną ofertą Biura Tłumaczeń Polglish!