POLGLISH.pl - biuro tłumaczeń

505 355 975
polglish.kontakt@gmail.com

Ciekawostki: angielskie słówka pochodzenia greckiego

Niedawno na łamach portalu pojawił się wpis dotyczący wyrazów, które język angielski zawdzięcza łacinie. Jak zapewne zdajecie sobie sprawę, na jego kształtowanie się i dalszy rozwój wpływ miały także inne języki. Dziś pragnę zachęcić Was do pochylenia się nad zbiorem słów pochodzących z drugiego z języków uznawanych za klasyczne, a mianowicie – z greki. Zapraszam do lektury!

 

Grecki pierwowzór

Znaczenie wyrazu greckiego Powstałe na bazie pierwowzoru słowa angielskie

Tłumaczenie polskie

An

Nie Anarchy Anarchia
Anti Przeciwko, wbrew Antidote / Antagonist

Odtrutka / Przeciwnik

Antiqua

Antyczny, stary Antique / Antiquity Antyczny / Starożytność
Archos Główny, pierwotny Archaic / Architect

Archaiczny / Architekt

Autos

Samo Autograph / Automatic Autograf / Automatyczny
Biblos Księga Bible / Bibliomania

Biblia / Bibliomania

Bios

Życie Biology / Amphibious Biologia / Ziemnowodny
Cata Dół Catalepsy / Cataclysm

Katalepsja / Kataklizm

Chilioi

Tysiąc Kilogram / Kilowatt Kilogram / Kilowat
Chroma Kolor Achromatic

Bezbarwny

Cosmos

Świat Cosmopolitan / Microcosm Kosmopolityczny / Mikrokosmos
Crypto Ukrywać Cryptogram / Cryptology

Kryptogram / Kryptologia

Cyclos

Koło Cyclone Cyklon
Deca Dziesięć Decalogue

Dekalog

Demos

Lud Democracy / Demographics Demokracja / Profil demograficzny
Derma Skóra Epidermis / Taxidermist

Naskórek / Wypychacz zwierząt

Dia

Przez Diameter / Dialogue Średnica / Dialog
Dosis Dawać Dose / Apodosis

Dawka / Następnik

Eidos

Forma Kaleidoscope Kalejdoskop
Epi Od Epidemics / Epithet

Epidemia / Epitet

Ethnos

Rasa Ethnic / Ethnology Etniczny / Etnologia
Eu Dobrze Euphemism

Eufemizm

Ge

Ziemia Geography / Geology Geografia / Geologia
Gramma Pismo Monogram / Grammar

Monogram / Gramatyka

Grapho

Pisać Telegraph / Lithograph Telegraf / Litografia
Heteros Inny Heterodox / Heterogeneous

Odmienny / Różnorodny

Homos

Taki sam Homonym / Homeopathy Homonim / Homeopatia
Hydro Woda Hydraulics / Hydrant

Hydraulika / Hydrant

Hyper

Przesadnie Hypercritical / Hyperbola Przesadnie krytyczny / Hiperbola
Logos Słowo, nauka Philology / Dialogue

Filologia / Dialog

Meta

Po Metaphysics / Metaphor Metafizyka / Metafora
Metron Pomiar Barometer / Diameter

Barometr / Średnica

Monos

Pojedynczy Monologue / Monotone Monolog / Monotoniczny
Morphe Kształt Metamorphosis

Metamorfoza

Neos

Nowy Neolithic / Neophyte Neolityczny / Neofita
Neuron Nerw Neurotic

Neurotyczny

Nomos

Prawo, nauka Astronomy / Economy Astronomia / Ekonomia
Onoma Imię Anonymous

Anonimowy

Opsis

Widok Synopsis / Optician Streszczenie / Optyk
Orthos Prawy Orthodox

Konwencjonalny, tradycjonalistyczny

Osteon

Kość Osteopathy Kręgarstwo
Pados Stopa Podiatry

Podologia

Pan

Wszystko Panacea / Pantheism Panaceum / Panteizm
Para Poza Paraphrase

Parafraza

Pathos

Cierpienie Allopathy / Pathology Medycyna konwencjonalna / Patologia
Petros Skała Petroleum / Saltpeter

Ropa naftowa / Saletra

Phaino

Pokazać Epiphany / Phenomenon Objawienie / Zjawisko
Philos Kochający Bibliophile

Bibliofil

Phobos

Strach, obawa Hydrophobia / Agoraphobia Hydrofobia / Agorafobia
Phone Dźwięk Symphony / Telephone

Symfonia / Telefon

Phos

Światło Photography Fotografia
Physis Przyroda Physiology

Fizjologia

Plasma

Forma Plasma / Protoplasm Plazma / Protoplazma
Pneuma Powietrze / Oddech Pneumonia / Pneumatic

Zapalenie płuc / Pneumatyczny

Polis

Miasto Policy / Metropolitan Polityka / Miejski
Polys Wiele Polyandry / Polychrome

Poliandria / Wielobarwny

Pro

Przed Prophet Prorok, wieszcz
Protos Pierwszy Prototype / Protoplast

Prototyp / Protoplasta

Pseudos

Fałszywy Pseudonym / Pseudoscience Pseudonim / Pseudonauka
Psyche Dusza Psychology

Psychologia

Pyr

Ogień Pyrography / Pyrotechnics Pirografia / Pirotechnika
Scopos Obserwator Scope / Microscope

Celownik optyczny / Mikroskop

Sophia

Wiedza Philosophy Filozofia
Syn Z, razem, łącznie Synthesis / Synopsis

Synteza / Streszczenie

Techne

Sztuka Architect Architekt
Tele Daleko Telescope

Teleskop

Theos

Bóg Theology / Pantheism Teologia / Panteizm
Therme Upał, żar Isotherm / Thermodynamics

Izoterma / Termodynamika

Treis

Trzy Trigonometry Trygonometria
Zoon Zwierzę Zoology / Zodiac

Zoologia / Zodiak

 

Niesamowite, ile słów angielskich (a pośrednio także polskich) zawdzięczamy ludom starożytnym, władającym łaciną i greką. To właśnie one położyły podwaliny pod słownictwo, którego używamy na co dzień, czy to ucząc się języka obcego, czy też posługując się swoim własnym w mowie i piśmie. A może przychodzi Wam do głowy jeszcze jakieś greckie słówko, które dało początek anglojęzycznemu wyrazowi? Jeżeli tak, koniecznie podzielcie się nim z nami w komentarzu!