POLGLISH.pl - biuro tłumaczeń

505 355 975
polglish.kontakt@gmail.com

Podstawy języka staroangielskiego: czasowniki

Jesteście gotowi na kolejną porcję przygód z językiem staroangielskim? Ostatnim razem przyglądaliśmy się używanym przez Anglów, Saksonów i Jutów rzeczownikom, dziś czas na wyrazy odnoszące się do wykonywanych przez nich czynności, a więc – czasowniki! Zapraszam do lektury!

 

Czasownik po staroangielsku Angielski odpowiednik Tłumaczenie polskie
Acennan To give birth Urodzić
Acwellan To kill Zabić
Æfterfylgan To follow Podążać
Ærnan To run Biec
Ætywan To show Pokazać
Alyfan To allow Zezwolić
Amyrran To wound Zranić
Andswarian To answer Odpowiadać
Asecgan To say Powiedzieć
Astyrian To remove Usunąć
Axian To ask Zapytać
Bærnan To burn Palić
Baþian To bathe Kąpać
Bebeodan To command Rozkazywać
Begietan To get Zdobyć
Beginnan To begin Rozpoczynać
Begnornian To lament Opłakiwać
Beon To be Być
Beorgan To protect Chronić
Beran To carry Nieść
Bidan To await Oczekiwać
Biddan To ask Prosić
Bitan To bite Gryźć
Bletsian To bless Błogosławić
Brucan To use Używać
Byrgan To bury Pochować
Cuman To come Przyjść
Cunnan To know Wiedzieć
Cunnian To find out Dowiedzieć się
Cyþan To inform Poinformować
Don To do Zrobić
Dreogan To suffer Cierpieć
Faran To travel Podróżować
Fleogan To fly Latać
Forlætan To abandon Opuścić
Galan To sing Śpiewać
Gan To go Iść
Gebiddan To pray Modlić się
Geceapian To buy Kupić
Gecnawan To recognize Rozpoznać
Habban To have Mieć
Hælan To heal Leczyć
Hycgan To think Myśleć
Magan Can Móc, potrafić
Motan May Móc, mieć przyzwolenie
Niman To take Brać
Offrian To offer Oferować
Onfon To receive Otrzymywać
Ongietan To understand Rozumieć
Onginnan To begin Rozpoczynać
Rædan To read Czytać
Sceawian To see Widzieć
Sculan Have to Musieć, mieć obowiązek
Secgan To say Mówić, opowiadać
Sellan To sell Sprzedawać
Slean To strike Uderzać, atakować
Smeagan To examine Analizować
Sprecan To speak Mówić
Þolian To suffer Cierpieć
Þurfan To need Potrzebować
Weaxan To grow Rosnąć
Weorþan To become Stać się
Willan To want Chcieć
Witan To know Wiedzieć
Writan To write Pisać
Wyrcan To make Tworzyć, wyrabiać

 

Zapewne zauważyliście, że zarówno w przypadku rzeczowników jak i czasowników można doszukać się pewnych naleciałości Old English w obecnie używanej wersji języka angielskiego…ten pierwszy z kolei w swojej początkowej formie przypominał po części język staroniemiecki. Jeżeli i Was intryguje śledzenie historii rozwoju języka, którego używa obecnie nieco ponad 20 % populacji świata, z wyprzedzeniem zapraszam na kolejny materiał dotyczący języka staroangielskiego – tym razem pochylimy się nad przymiotnikami!