POLGLISH.pl - biuro tłumaczeń

505 355 975
polglish.kontakt@gmail.com

Przydatne zwroty: Choroby i problemy zdrowotne

Niedawno skupialiśmy się na tematyce ludzkiego ciała, poznając bliżej terminologię odnoszącą się do jego organów – zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych. Doskonale wiemy jednak, że organizm ludzki zmagać się może z chorobami spowodowanymi wirusami, bakteriami, niewłaściwym trybem życia, czy też obciążeniami genetycznymi. Dziś zaprezentuję Wam najpowszechniejsze z nich w wersjach polskiej i angielskiej wraz z krótkim objaśnieniem.

 

Termin angielski Polski odpowiednik Objaśnienie terminu
Poziom: Podstawowy
Abrasion /əˈbreɪʒən/ Zadrapanie Otarcie skóry spowodowane
kontaktem z szorstkim przedmiotem.
Acne /ˈækni/ Trądzik Zmiany skórne spowodowane nadmiernym pobudzeniem aktywności gruczołów łojowych.
Ailment /ˈeɪlmənt/ Dolegliwość Fizyczny ból lub choroba.
Anemia /əˈnimiə/ Anemia Znaczne obniżenie poziomu hemoglobiny.
Anorexia /ænəˈrɛksiə/ Anoreksja Silne zaburzenie łaknienia.
Bruise /bruz/ Siniak Miejscowy wylew krwi spowodowany urazem.
Bulimia /byuˈlɪmiə/ Bulimia Zaburzenie polegające na nadmiernym spożywaniu posiłków, po którym to następują zachowania kompensacyjne, takie jak wymioty.
Cancer /ˈkænsər/ Nowotwór złośliwy Choroba spowodowana niekontrolowanym podziałem komórek organizmu.
Cold /koʊld/ Przeziębienie Choroba będąca następstwem
znacznego obniżenia odporności organizmu.
Cough /kɔf/ Kaszel Reakcja na podrażnienie błony śluzowej dróg oddechowych.
Diarrhea /daɪəˈriə/ Biegunka Inaczej rozwolnienie, polegające na zwiększeniu częstotliwości wypróżnień.
Dizziness /ˈdɪzines/ Zawroty głowy Odczucie wirowania lub utraty równowagi.
Earache /ˈɪəreɪk/ Ból ucha Odczucie silnego bólu w okolicy uszu.
Fever /ˈfivər/ Gorączka Znaczne podwyższenie
temperatury ciała.
Flu /flu/ Grypa Ostra choroba zakaźna układu oddechowego.
Hay fever /heɪ ˈfivər/ Katar sienny Alergiczny, sezonowy nieżyt nosa.
Headache /ˈhɛdeɪk/ Bóle głowy Uczucie bólu zlokalizowanego w obrębie głowy.
Malady /ˈmælədi/ Choroba Fizyczny ból lub niewłaściwe funkcjonowanie organizmu.
Measles /ˈmizəlz/ Odra Choroba zakaźna wieku dziecięcego.
Mumps /mʌmps/ Świnka Choroba wirusowa powodująca bolesne powiększenie ślinianek przyusznych.
Nausea /ˈnɔziə/ Nudności Odczuwana silna potrzeba zwymiotowania.
Nosebleed /ˈnoʊzblid/ Krwawienie z nosa Wydobywanie się krwi poprzez nozdrza.
Obesity /oʊˈbisɪti/ Otyłość Choroba spowodowana brakiem umiarkowania w spożywaniu posiłków.
Rash /ræʃ/ Wysypka Zmiany skórne, wpływające zauważalnie na jej prawidłowy wygląd.
Runny nose /ˈrʌni noʊz/ Katar Nieżyt nosa.
Sneeze /sniz/ Kichanie Gwałtowne, mimowolne wypuszczanie powietrza poprzez nozdrza.
Sore throat /sɔr θroʊt/ Ból gardła Podrażnienie spowodowane stanem zapalnym gardła.
Stomachache /ˈstʌməkˌeɪk/ Ból brzucha Odczucie silnego bólu w obrębie brzucha.
Sunburn /ˈsʌnbɜrn/ Oparzenie słoneczne Oparzenie spowodowane zbyt długą ekspozycją na działanie promieni słonecznych.
Poziom: Średniozaawansowany
Abscess /ˈæbsɛs/ Ropień Odgraniczone zbiorowisko ropy lub innego płynu występujące pod skórą.
Arrhythmia /əˈrɪðmiə/ Arytmia Nieregularna praca mięśnia sercowego.
Arthritis /ɑrˈθraɪtɪs/ Artretyzm Silne lub chroniczne zapalenie stawów.
Bronchitis /brɒŋˈkaɪtɪs/ Zapalenie oskrzeli Poważna choroba układu oddechowego.
Cardiac arrest /ˈkɑrdiæk əˈrɛst/ Zatrzymanie akcji serca Całkowite zatrzymanie pracy mięśnia sercowego.
Cardiovascular disease /kɑrdioʊˈvæskyələr dɪˈziz/ Choroba układu krążenia Schorzenie narządów lub tkanek wchodzących w skład układu krążenia.
Chickenpox /ˈtʃɪkənpɒks/ Ospa wietrzna Choroba wywołana wirusem
powodująca ogólne zakażenie organizmu.
Cholera /ˈkɒlərə/ Cholera Ostra choroba przewodu pokarmowego.
Dehydration /dihaɪˈdreɪʃən/ Odwodnienie Znaczne obniżenie poziomu wody w organizmie.
Depression /dɪˈprɛʃən/ Depresja Silne zaburzenia nastroju.
Diabetes /daɪəˈbitɪs/ Cukrzyca Choroba charakteryzująca się podwyższonym poziomem cukru we krwi.
Eczema /ˈɛksəmə/ Wyprysk Choroba skóry o podłożu zapalnym
Edema /ɪˈdimə/ Odma Przedostawanie się powietrza lub innych gazów w obręb tkanek oraz jam ciała, gdzie prawidłowo gazy te nie występują
Heartburn /ˈhɑrtbɜrn/ Zgaga Odczucie bolesnego pieczenia w okolicy mostka.
Herpes /ˈhɜrpiz/ Opryszczka Choroba zakaźna wywoływana przez różnego rodzaju wirusy.
Hypertension /haɪpərˈtɛnʃən/ Nadciśnienie Podwyższone ciśnienie krwi.
Hypotension /haɪpəˈtɛnʃən/ Niedociśnienie Obniżone ciśnienie krwi.
Indigestion /ɪndɪˈdʒɛstʃən/ Niestrawność Problem z właściwym trawieniem pokarmów przez organizm.
Jaundice /ˈdʒɔndɪs/ Żółtaczka Inaczej: ostre zapalenie wątroby.
Leukemia  /luˈkimiə/ Białaczka Choroba nowotworowa układu krwiotwórczego.
Morbid /ˈmɔrbɪd/ Chorobowy Związany z chorobą pacjenta.
Pneumonia /nʊˈmoʊnyə/ Zapalenie płuc Stan zapalny płuc pacjenta.
Polio /ˈpoʊlioʊ/ Paraliż dziecięcy Choroba zakaźna wywoływana przez wirus polio.
Polyp /ˈpɒlɪp/ Polip Twór o cechach nowotworu łagodnego.
Rheumatism /ˈrumətɪzəm/ Reumatyzm Przewlekłe zmiany zapalne w obrębie tkanki łącznej.
Rhinitis /raɪˈnaɪtɪs/ Nieżyt nosa Zapalenie śluzówki nosa.
Scarlet fever /ˈskɑrlɪt ˈfivər/ Szkarlatyna Choroba zakaźna wywoływana przez paciorkowce.
Schizophrenia /skɪtsəˈfriniə/ Schizofrenia Silne zaburzenie
psychiczne utrudniające
choremu właściwe
funkcjonowanie.
Scoliosis  /skoʊliˈoʊsɪs/ Skolioza Boczne skrzywienie kręgosłupa.
Sinusitis /saɪnəˈsaɪtɪs/ Zapalenie zatok Przewlekły stan zapalny
w obrębie zatok.
Tonsillitis /tɒnsəˈlaɪtɪs/ Zapalenie migdałków Przewlekły stan zapalny w obrębie migdałków.
Toothache /ˈtuθeɪk/ Ból zęba Odczucie silnego bólu w okolicy zęba.
Tumor /ˈtumər/ Nowotwór Choroba spowodowana niekontrolowanym podziałem komórek organizmu.
Ulcer /ˈʌlsər/ Wrzód Wykwit przyjmujący formę
otwartej rany.
Vertigo /ˈvɜrtɪgoʊ/ Zawroty głowy Odczucie wirowania lub utraty równowagi ciała.
Poziom: Zaawansowany
Aphasia /əˈfeɪʒə/ Afazja Utrata lub znaczne ograniczenie zdolności mówienia.
Appendicitis /əpɛndəˈsaɪtɪs/ Zapalenie wyrostka robaczkowego Ostre schorzenie spowodowane zatrzymaniem treści pokarmowej w wyrostku.
Ataxia /əˈtæksiə/ Niezborność ruchów Zaburzenie koordynacji ruchowej.
Cardiomegaly /kɑrdioʊˈmɛgəli/ Przerost mięśnia sercowego Nadmierne powiększenie mięśnia sercowego.
Colitis /kəˈlaɪtɪs/ Zapalenie okrężnicy Stan spowodowany silną dysfunkcją okrężnicy.
Cyanosis /saɪəˈnoʊsɪs/ Sinica Sinoniebieskie zabarwienie skóry spowodowane niewystarczającym dotlenieniem organizmu chorego.
Diverticulosis /daɪvərtɪkyəˈloʊsɪs/ Choroba uchyłkowa jelit Obecność licznych uchyłków (workowatych uwypukleń) w przewodzie pokarmowym.
Dysphasia /dɪsˈfeɪʒə/ Dysfazja Zaburzenia mowy lub trudności w jej odpowiednim zrozumieniu.
Dysuria /dɪsyʊˈriə/ Zaburzenia w oddawaniu moczu Trudności w oddawaniu
moczu z powodu bólu
towarzyszącego wypróżnianiu.
Emesis  /ˈɛməsɪs/ Wymioty Gwałtowny wyrzut treści pokarmowej z żołądka.
Epistaxis /ɛpəˈstæksɪs/ Krwawienie z nosa Wydobywanie się krwi poprzez nozdrza.
Erythema /ɛrəˈθimə/ Rumień Miejscowe zaczerwienienie skóry.
Gastritis /gæˈstraɪtɪs/ Nieżyt żołądka Zapalenie błony śluzowej żołądka.
Hematuria /himəˈtʊəriə/ Krwiomocz Obecność krwi w oddawanym moczu.
Hemophilia /himəˈfɪliə/ Hemofilia Wrodzone zaburzenie krzepnięcia krwi.
Hemoptysis /hɪˈmɒptəsɪs/ Krwioplucie Odkrztuszanie z dróg oddechowych krwi.
Hemorrhage /ˈhɛmərɪdʒ/ Krwotok Gwałtowna utrata krwi.
Hemorrhoids /ˈhɛmərɔɪds/ Hemoroidy Inaczej guzki krwawnicze, będące żyłami splotu odbytniczego.
Hepatitis /hɛpəˈtaɪtɪs/ Żółtaczka Inaczej ostre zapalenie wątroby.
Ischemia /ɪˈskimiə/ Niedokrwienie Ograniczenie lub zatrzymanie dopływu krwi do określonych części ciała.
Laryngitis /lærənˈdʒaɪtɪs/ Zapalenie krtani Choroba zapalna błony
śluzowej górnych dróg
oddechowych.
Myalgia /maɪˈældʒiə/ Ból mięśniowy Ostry lub miejscowy ból mięśni.
Nephrolithiasis /nefrolɪˈθɪəsəs/ Kamica nerkowa Obecność kamieni różnej wielkości w nerkach pacjenta.
Nystagmus /nɪˈstægməs/ Oczopląs Mimowolne ruchy gałek ocznych.
Osteoporosis /ɒstioʊpəˈroʊsɪs/ Osteoporoza Choroba związana z postępującym ubytkiem masy kostnej.
Rhinorrhea /raɪnəˈriə/ Katar Nieżyt nosa.
Syncope /ˈsɪŋkəpi/ Omdlenie Utrata przytomności przez pacjenta.
Tachypnea /tækɪpˈniə/ Przyspieszony oddech Przyspieszone tempo wdychania oraz wydychania powietrza.

 

 

W tym miejscu chciałbym wyrazić ogromną nadzieję, że żadna z tych chorób i dolegliwości nigdy nie dotknie ani Was ani nikogo z Waszych bliskich. Jeżeli jednak tak się stanie – będziecie wyposażeni w podstawową wiedzę dotyczącą problemów zdrowotnych. Na zakończenie dzisiejszego wpisu nie pozostaje mi nic innego jak życzyć Wam zdrowia i pełni sił witalnych!

 

2 Responses to Przydatne zwroty: Choroby i problemy zdrowotne

 • Witam
  Bardzo przydatny słowniczek, na pewno się przyda, jednak brakuje mi czegoś istotnego: określenia „zawał serca”, „stan przedzawałowy”. Wzywając pogotowie nie wiedziałbym, jak określić prawdopodobny stan chorego… Czy po prostu (probably) heart attack, czy cardial infarction (choć to trudniej zapamiętać…)

  Pozdrawiam
  Tadeusz

  • Witam serdecznie,

   Doskonale rozumiem 🙂 Faktycznie słówka te mogą okazać się przydatne, zwłaszcza w przypadku nagłej sytuacji. Podaję je więc pod Pana komentarzem, mając nadzieję, że przydadzą się także innym:

   Zawał serca – w rozmowie potocznej użyjemy w tym przypadku najczęściej popularnego „heart attack

   Zawał mięśnia sercowego – w tej sytuacji pomocny okaże się stricte medyczny termin „myocardial infarction

   Niewydolność serca – ten problem zdrowotny to po angielsku „heart failure

   Palpitacje serca – użyjemy w tym przypadku terminu „palpitations

   Stan przedzawałowy – w tym przypadku wykorzystać możemy aż trzy określenia, a mianowicie „Intermediate Coronary Syndrome„, „imminent myocardial infarction” lub „unstable angina