POLGLISH.pl - biuro tłumaczeń

505 355 975
polglish.kontakt@gmail.com

Przydatne zwroty: Dziękowanie

Każdego dnia ma miejsce wiele sytuacji, kiedy to w dobrym tonie jest wyrażenie wdzięczności wobec innych. Skorzystać możemy wtedy ze zwrotów przedstawionych poniżej. Nie zawsze bowiem zwykłe „dziękuję” wystarczy. Zdarza się, że powiedzieć chcemy znacznie więcej, a i sam kontekst sytuacji wymusza bardziej rozbudowaną konstrukcję. Zapraszam do zapoznania się z najbardziej powszechnymi podziękowaniami wraz z ich omówieniem.

 

Poziom: Podstawowy

Fraza w języku polskim

Fraza w języku angielskim

Omówienie frazy

Dziękuję.

Thanks.

Wyrażenie to jest niezwykle popularne i stosowane nagminnie w rozmowach oraz podczas pisania listów nieformalnych. Pozwala ono na podziękowanie za wszelkiego rodzaju wyświadczone przysługi.

Dzięki! (również: Na zdrowie!)

Cheers.

Jest to pochodna powyższego słówka, którą stosujemy wyłącznie wobec bliskich. Należy również zauważyć, iż wyrażenia używać możemy również gdy wznosimy toast.

Dziękuję serdecznie.

Thank you very much.

W tym przypadku dziękujemy za coś więcej niż przysługę i pragniemy wyrazić naszą wdzięczność.

Naprawdę doceniam to, co zrobiłeś.

I really appreciate it.

Jest to jednocześnie podziękowanie i pochwała za wykonanie danej czynności.

Dziękuję za poprawienie mi humoru.

You have made my day.

Wyrażenie wysoce nieformalne i często spotykane na wszelkiego rodzaju czatach oraz podczas konwersacji internetowych. Oznacza podziękowanie za poprawienie nastroju, przy jednoczesnym wskazaniu, iż wcześniej był on dosyć kiepski.

To bardzo miło z Twojej strony.

How thoughtful of you.

Dziękujemy w takim przypadku za coś, co zrobiła dla nas druga osoba, a co okazało się wysoce pomocne lub przyjemne.

Nie musiałeś.

You shouldn’t have.

Najczęściej wyrażenie to stosowane jest podczas przyjmowania prezentów i podarunków.

To niezwykle miłe z Twojej strony.

That is so kind of you.

Jest to podziękowanie pokazujące jak bardzo wdzięczni jesteśmy za wykonanie względem nas danego gestu/czynności

Jestem ogromnie wdzięczny.

I am most grateful.

Utarte złożenie pozwalające pokazać ogromną wdzięczność (głównie dzięki wykorzystaniu słówka „most”)

Chciałbym wyrazić swą wdzięczność.

I would like to express my gratitude.

Złożenie formalne, które stosowane jest w powiadomieniach oraz innych formach pisemnych wysyłanych przez firmy i instytucje.

Poziom: Średniozaawansowany

Doceniam to!

Appreciate it!

Proste lecz przydatne wyrażenie, którym zastąpić możemy podziękowanie za niewielką przysługę.

Mimo wszystko dziękuję!

Thanks anyway.

Zdanie to zastosować można, gdy dana osoba chciała nam pomóc, jednak jej się to nie udało.

To już nieważne. Dziękuję!

Never mind. Thanks.

W takim przypadku “thanks” stanowi osobne zdanie i pokazuje, że mimo iż dana sprawa jest już nieistotna, to dziękujemy za uwagę naszego słuchacza.

Dziękuję, że próbowałeś.

Thanks for trying.

Nawet nieudane próby wykonania danej czynności należy nagrodzić kulturalnym podziękowaniem.

Jestem Ci bardzo wdzięczny.

I cannot thank you enough.

Emfatyczne podziękowanie za czynność już wykonaną, która była było dla nas niezwykle istotne.

Nie wiem jak Ci dziękować.

I don’t know how to thank you.

Złożenie bardzo podobne do naszego polskiego odpowiednika. Stosowane jest często w sytuacjach zakłopotania, gdy rzeczywiście brakuje nam lepszych słów na wyrażenie wdzięczności.

Z góry dziękuję.

Thanks in advance.

Zdanie używane standardowo w listach oraz (rzadziej) podczas konwersacji. Pozwala ono podziękować za czynność, która dopiero zostanie wykonana.

Poziom: Zaawansowany

Twoja pomoc nie przejdzie niezauważona.

Your help will not go overlooked.

Nieco poetyckie stwierdzenie,
które może okazać się przydatne, jeżeli nie chcemy zbytnio nadużywać starego dobrego „thanks”

Gdyby nie Twoja pomoc, nie udałoby mi się tego zrobić.

But for your help, I could not have done it.

Nieco już przestarzała konstrukcja gramatyczna oparta na użyciu II conditionala (w odniesieniu do przeszłości – III). Bardzo przydatna na wszelkiego rodzaju egzaminach.

Twoja pomoc / porada okazała się nieoceniona.

Your help / advice turned out to be invaluable.

Wyrażenie używane, gdy rezultaty wykonanego przez daną osobę działania przerosły nasze oczekiwania.

 

 

Znacie jeszcze jakieś słówka i stwierdzenia przy pomocy których można wyrazić swoją wdzięczność? Podzielcie się nimi z innymi w komentarzach pod tym postem!