POLGLISH.pl - biuro tłumaczeń

505 355 975
polglish.kontakt@gmail.com

Przydatne zwroty: Ludzkie ciało

W dniu dzisiejszym przygotowałem dla Was spis określeń najważniejszych organów zewnętrznych, wewnętrznych oraz kości. Zestawienie to wykorzystać możecie zarówno do nauki języka jak i do odszyfrowywania postawionych przez specjalistów diagnoz.

 

Termin angielski Polski odpowiednik Objaśnienie terminu
Organy zewnętrzne
Abdomen /ˈæbdəmən/ Brzuch Dolna część tułowia.
Adam’s apple /ˈædəmz ˈæpəl/ Grdyka Charakterystyczne dla mężczyzn uwydatnienie chrząstki.
Arm /ɑrm/ Ramię Część ręki znajdująca się pomiędzy przedramieniem a barkiem.
Back /bæk/ Plecy Tylna, górna część naszego ciała.
Belly button /ˈbɛli ˈbʌtn/ Pępek Pozostałość po odciętej podczas porodu pępowinie.
Bottom /ˈbɒtəm/ Pośladki Obszar znajdujący się z tyłu naszego ciała – pomiędzy udami a kręgosłupem.
Breast /brɛst/ Pierś Ludzki gruczoł mlekowy.
Calf /kæf/ Łydka Tylna część nogi.
Chest /tʃɛst/ Klatka piersiowa Przednia, górna część naszego ciała znajdująca się pomiędzy szyją a brzuchem.
Cheek /tʃik/ Policzek Obszar pokryty skórą znajdujący się z boku twarzy.
Chin /tʃɪn/ Podbródek Dolna część ludzkiej twarzy, która usytuowana jest pod szczęką.
Ear /ɪər/ Ucho Narząd słuchu znajdujący się z boku głowy.
Elbow /ˈɛlboʊ/ Łokieć Część ciała łącząca ramię z przedramieniem.
Eye /aɪ/ Oko Narząd wzroku znajdujący się w okolicach środka twarzy.
Eyebrow /ˈaɪbraʊ/ Brew Wypukłość znajdująca się nad oczami, która porośnięta jest włosami.
Face /feɪs/ Twarz Przednia część ludzkiej głowy.
Finger /ˈfɪŋgər/ Palec Krańcowa część kończyny górnej.
Fingernail /ˈfɪŋgərneɪl/ Paznokieć Zrogowacenie chroniące górną część palców przed uszkodzeniem.
Fist /fɪst/ Pięść Powszechne określenie zaciśniętej dłoni.
Foot /fʊt/ Stopa Krańcowa część kończyny dolnej.
Forehead /ˈfɔrɪd/ Czoło Górna część głowy, znajdująca się nad brwiami.
Groin /grɔɪn/ Pachwina Zagłębienie pomiędzy dolną i tylną częścią podbrzusza człowieka.
Hand /hænd/ Ręka Część kończyny górnej zakończona palcami.
Head /hɛd/ Głowa Górna, przednia część ciała człowieka, w środku której znajduje się mózg.
Heel /hil/ Pięta Tylna część ludzkiej stopy.
Hip /hɪp/ Biodro Staw kulisty umożliwiający mobilność kończyn dolnych.
Index finger /ˈɪndɛks ˈfɪŋgər/ Palec wskazujący Drugi z palców, najczęściej używany do wskazywania przedmiotów i osób.
Jaw /dʒɔ/ Szczęka Część czaszki człowieka, w której osadzone są zęby.
Knee /ni/ Kolano Część ciała łącząca udo z łydką.
Knuckle /ˈnʌkəl/ Knykieć Wyrostek będący istotnym elementem stawów.
Lash /læʃ/ Rzęsa Włos rosnący na krańcu powieki górnej lub dolnej.
Leg /lɛg/ Noga Ogólne określenie kończyny dolnej człowieka.
Lip /lɪp/ Warga Fałd skórny stanowiący graniczną część ust.
Little finger /ˈlɪtl ˈfɪŋgər/ Mały palec Najmniejszy z palców ręki, znajdujący się po jej zewnętrznej stronie.
Middle finger /ˈmɪdl ˈfɪŋgər/ Palec środkowy Palec znajdujący się pośrodku dłoni.
Mouth /maʊθ/ Usta Część ciała człowieka przystosowana do spożywania różnego rodzaju pokarmów.
Muscle /ˈmʌsəl/ Mięsień Jeden z podstawowych komponentów tworzących narząd ruchu.
Neck /nɛk/ Szyja Część ciała ludzkiego łącząca głowę z korpusem.
Nipple /ˈnɪpəl/ Sutek Gruczoł mlekowy znajdujący się z boku klatki piersiowej.
Nose /noʊz/ Nos Część ciała ludzkiego stanowiąca narząd węchu.
Nostril /ˈnɒstrəl/ Nozdrze Jeden z otworów usytuowanych po lewej lub prawej stronie nosa, przez który wdychane oraz wypuszczane jest powietrze.
Palm /pɑm/ Wnętrze dłoni Wewnętrzna część krańcowego elementu kończyny górnej.
Pinky /ˈpɪŋki/ Mały palec Najmniejszy z palców ręki, znajdujący się po jej zewnętrznej stronie.
Ring finger /rɪŋ ˈfɪŋgər/ Palec serdeczny Palec znajdujący się pomiędzy palcem małym a środkowym.
Shoulder /ˈʃoʊldər/ Ramię Część kończyny górnej znajdująca się pomiędzy barkiem a łokciem.
Skin /skɪn/ Skóra Zewnętrzna powłoka ciała ludzkiego.
Thigh /θaɪ/ Udo Część kończyny dolnej człowieka, usytuowana pomiędzy kolanem a biodrem.
Thumb /θʌm/ Kciuk Pierwszy palec ręki, przeciwstawny czterem pozostałym.
Tissue /ˈtɪʃu/ Tkanka Zespół komórek, charakteryzujących się zbliżonymi lub wysoce podobnymi właściwościami.
Toenail /ˈtoʊneɪl/ Paznokieć u nogi Zrogowaciała skóra chroniąca górną część palców u nogi.
Tongue /tʌŋ/ Język Mięsień pełniący jednocześnie rolę narządu smaku.
Torso /ˈtɔrsoʊ/ Tułów Ciało ludzkie bez kończyn dolnych, górnych oraz głowy.
Waist /weɪst/ Talia Zauważalne przewężenie ciała ludzkiego w okolicy bioder.
Wrist /rɪst/ Nadgarstek Część kończyny górnej łącząca ramię z dłonią.
Organy wewnętrzne
Appendix /əˈpɛndɪks/ Wyrostek robaczkowy Niewielka wypukłość znajdująca się na krańcu jelita ślepego.
Artery /ˈɑrtəri/ Tętnica Naczynie krwionośne za pomocą którego krew transportowana jest z serca do organizmu.
Bile duct /baɪl dʌkt/ Przewód żółciowy Przewód przy pomocy którego żółć wędruje z wątroby do dwunastnicy.
Bladder /ˈblædər/ Pęcherz moczowy Narząd, w którym kumulowany jest mocz usuwany przez nerki.
Blood vessel /blʌd ˈvɛsəl/ Naczynie krwionośne Naczynie przy pomocy którego krew transportowana jest w organizmie człowieka.
Brain /breɪn/ Mózg Organ w ciele ludzkim kontrolujący większość funkcji życiowych organizmu.
Brain stem /ˈbreɪn stɛm/ Pień mózgowy Fragment mózgu znajdujący
się w okolicy podstawy czaszki.
Capillary /ˈkæpəlɛri/ Naczynie włosowate Cienkie naczynia krwionośne łączące tętnice z żyłami.
Cornea /ˈkɔrniə/ Rogówka Zewnętrzna warstwa gałki ocznej silnie skupiająca promienie świetlne.
Digestive system /dɪˈdʒɛstɪv ˈsɪstəm/ Układ pokarmowy Układ odpowiedzialny za przyjmowanie, przetwarzanie oraz usuwanie pokarmu.
Esophagus /ɪˈsɒfəgəs/ Przełyk Podłużny przewód łączący gardło z żołądkiem.
Gallbladder /ˈgɔlblædər/ Pęcherzyk żółciowy Narząd, w którym gromadzony jest nadmiar żółci.
Gland /glænd/ Gruczoł Struktura produkująca różnego rodzaju wydzielinę.
Gum /gʌm/ Dziąsło Tkanka chroniąca zęby przed uszkodzeniem.
Heart /hɑrt/ Serce Główny narząd w ciele człowieka odpowiedzialny za przepompowywanie krwi.
Hemisphere /ˈhɛmɪsfɪər/ Półkula mózgowa Jedna z zaokrąglonych części mózgu oddzielona od drugiej podłużną szczeliną.
Intestines /ɪnˈtɛstɪns/ Jelita Komponenty układu pokarmowego odpowiedzialne za wchłanianie przydatnych dla organizmu mikroelementów.
Iris /ˈaɪrɪs/ Tęczówka Element oka regulujący
dopływ promieni słonecznych do soczewki.
Joint /dʒɔɪnt/ Staw Ruchome połączenie pomiędzy elementami kośćca.
Kidney /ˈkɪdni/ Nerka Element układu wydalniczego, którego rolą jest usuwanie toksycznych produktów przemiany materii.
Larynx /ˈlærɪŋks/ Krtań Górny odcinek układu oddechowego, który umożliwia człowiekowi wydawanie dźwięków.
Lens /lɛnz/ Soczewka Przezroczysta część oka odpowiedzialna za ogniskowanie obrazu.
Ligament /ˈlɪgəmənt/ Wiązadło Elementy wzmacniające i wspomagające pracę stawów.
Liver /ˈlɪvər/ Wątroba Organ przetwarzający
składniki odżywcze
przydatne organizmowi
przenikające z pożywienia
do krwi.
Lung /lʌŋ/ Płuco Narząd umożliwiający człowiekowi poprawne oddychanie.
Ovary /ˈoʊvəri/ Jajnik Narząd rozrodczy występujący u kobiet.
Pancreas /ˈpænkriəs/ Trzustka Organ wydzielający amylazę trzustkową umożliwiającą trawienie cukrów i białek.
Pharynx /ˈfærɪŋks/ Gardło Odcinek znajdujący się pomiędzy jamą ustną a przełykiem.
Prostate /ˈprɒsteɪt/ Prostata Niewielki gruczoł będący częścią męskiego układu rozrodczego.
Pupil /ˈpyupəl/ Źrenica Plamka na tęczówce oka regulująca dopływ promieni słonecznych do oka.
Retina /ˈrɛtnə/ Siatkówka Część oka odpowiedzialna za przetwarzanie widzianych obrazów na impulsy nerwowe.
Soft palate /sɔft ˈpælɪt/ Podniebienie Górna część jamy ustnej człowieka.
Spinal cord /ˈspaɪnl kɔrd/ Rdzeń kręgowy Istotna część układu nerwowego znajdująca się w kanale kręgowym.
Spleen /splin/ Śledziona Narząd magazynujący krew.
Tendon /ˈtɛndən/ Ścięgno Tkanka odpowiedzialna za poprawne przenoszenie skurczów mięśni na układ kostny.
Testicle /ˈtɛstɪkəl/ Jądro Narząd rozrodczy występujący u mężczyzn.
Throat /θroʊt/ Gardło Odcinek znajdujący się pomiędzy jamą ustną a przełykiem.
Trachea /ˈtreɪkiə/ Tchawica Element układu oddechowego umożliwiający dostarczanie powietrza do płuc.
Ureter /yʊˈritər/ Moczowód Przewód umożliwiający usuwanie moczu z organizmu.
Uvula /ˈyuvyələ/ Języczek podniebienny Wyrostek znajdujący się w tylnej części podniebienia.
Vein /veɪn/ Żyła Naczynie krwionośne transportujące krew do serca.
Kości
Ankle /ˈæŋkəl/ Kostka Niewielka kość łącząca stopę z nogą.
Clavicle /ˈklævɪkəl/ Obojczyk Kość łącząca mostek z łopatką.
Coccyx /ˈkɒksɪks/ Kość ogonowa Kość będąca jednocześnie zakończeniem kręgosłupa.
Femur /ˈfimər/ Kość udowa Najdłuższa kość szkieletu ludzkiego wspierająca tkanki uda.
Fibula /ˈfɪbyələ/ Kość strzałkowa Kość znajdująca się pod goleniem.
Humerus /ˈhyumərəs/ Kość ramienna Kość pozwalająca na wykonywanie ruchów ręką.
Mandible /ˈmændəbəl/ Kość szczękowa Kość stanowiąca część czaszki
człowieka, w której to
osadzone są zęby.
Pelvis /ˈpɛlvɪs/ Miednica Duża kość łącząca kręgosłup z kończynami dolnymi.
Radius /ˈreɪdiəs/ Kość promieniowa Jedna z kości przedramienia.
Rib /rɪb/ Żebro Łukowata kość, której zadaniem jest ochrona płuc przed uszkodzeniem.
Sacrum /ˈsækrəm/ Kość krzyżowa Kość powstała na skutek
zrośnięcia się ze sobą
pięciu kręgów krzyżowych.
Scapula /ˈskæpyələ/ Łopatka Kość łącząca ramię z obojczykiem.
Skeleton /ˈskɛlɪtn/ Szkielet Ogół komponentów tworzących nasz układ kostny.
Skull /skʌl/ Czaszka Część układu kostnego odpowiedzialna za ochronę mózgu.
Spine /spaɪn/ Kręgosłup Główna podpora układu kostnego człowieka.
Sternum /ˈstɜrnəm/ Mostek Środkowa, przednia część klatki piersiowej.
Tibia /ˈtɪbiə/ Kość piszczelowa Podstawowa kość kończyny dolnej człowieka.
Tooth /tuθ/ Ząb Kość znajdująca się w jamie gębowej, której zadaniem jest rozdrabnianie spożywanego pokarmu.
Ulna /ˈʌlnə/ Kość łokciowa Jedna z kości przedramienia.
Vertebra /ˈvɜrtəbrə/ Krąg kręgosłupa Podstawowy element składowy kręgosłupa.
Vertebral column /ˈvɜrtəbrəl ˈkɒləm/ Kręgosłup Główna podpora układu kostnego człowieka.

 

 

Jestem niemalże przekonany, że po dokładnym przestudiowaniu powyższego spisu nie będzie dla Was stanowiło problemu właściwe przekazanie informacji o organach zewnętrznych, wewnętrznych, czy też kościach. Przedstawiony zbiór terminologii stanowi także bogaty zasób słownictwa, dzięki któremu sprawdziany i testy językowe dotyczące ludzkiego ciała napiszecie wręcz śpiewająco!