POLGLISH.pl - biuro tłumaczeń

505 355 975
polglish.kontakt@gmail.com

Przydatne zwroty: Przeprosiny

Wszystkim nam zdarzyło się zapewne nie raz zrobić coś, za co później trzeba było przepraszać. Aby Wam to ułatwić, zebrałem najprzydatniejsze stwierdzenia, za pomocą których przeprosić możecie swojego rozmówcę podczas zaaranżowanej scenki na egzaminie lub też – wyrazić skruchę podczas codziennych sytuacji.

 

Poziom: Podstawowy

Fraza w języku polskim

Fraza w języku angielskim Omówienie frazy
Przepraszam. Sorry.

Fraza najbardziej ogólna i będąca zwrotem
grzecznościowym, używanym w przypadku postąpienia
w sposób nieodpowiedni.
„Sorry” charakteryzuje się najmniejszym nacechowaniem emocjonalnym.

Jest mi (bardzo/ogromnie) przykro.

I am (very/extremely/so) sorry.

W tym przypadku zrobiliśmy coś naprawdę złego i musimy podkreślić, jak bardzo jest nam przykro. Zalecane jest dodanie do wyrażenia któregoś ze słów podanych w nawiasie.

Wybacz.

Pardon me.

Fraza ta ma nieco silniejszy
wydźwięk niż „sorry” i charakteryzuje się bardziej formalnym charakterem.

To co zrobiłem
było niemądre / niewłaściwe.

It was stupid/careless/
inappropriate of me.

Konstrukcji tej używamy, aby stwierdzić, że postąpiliśmy w sposób niewłaściwy

To wszystko moja wina.

That is all my fault.

W tym przypadku przepraszając bierzemy również całą
odpowiedzialność na siebie.

Wybacz mi proszę moją ignorancję / arogancję.

Please excuse my ignorance/arrogance.

Przepraszamy za postępowanie, które było nieprzemyślane i mogło rozzłościć słuchacza.

Przyjmij proszę moje najszczersze przeprosiny.

Please accept my sincerest apologies.

Jest to fraza wysoce
formalna, stosowana często w
listach i innych formach pisemnych. Słówko „sincerest” sprawia, że
wyrażana skrucha jest bardzo silna.

Przepraszam bardzo.

I am ever so sorry.

Fraza nieco zbliżona do podstawowego “sorry” jednak cechująca się wyższym stopniem formalności.

Nie złość się na mnie.

Please don’t be mad at me.

Fraza nieformalna, którą stosujemy przepraszając kogoś kogo dobrze znamy (przyjaciela, znajomego).

Wybacz mi, proszę.

Forgive me, please.

W tym przypadku również frazę kierujemy do osób z bliskiego nam otoczenia.

Poziom: Średniozaawansowany

Teraz wiem / rozumiem,
że nie powinienem był tego zrobić.

I now realize that / I know I shouldn’t have done that.

Stwierdzenie to przydaje się, gdy przemyśleliśmy swoje zachowanie i rozumiemy, iż nie było ono odpowiednie.

Jestem przekonany, że jesteś (bardzo) rozczarowany moim zachowaniem.

(I’m sure) you must be (very) disappointed in me.

Nieformalne stwierdzenie, pokazujące nasz krytyczny
stosunek wobec własnego zachowania.

Rozumiem, że to na
mnie spada wina za to przewinienie.

I accept that I am to blame / that it’s my fault.

Zwrot, który okazać się może przydatny, gdy mimo wszelkich starań dokonanych szkód nie da się już naprawić.

Zachowałem się jak głupek.

I am (such) an idiot.

Stwierdzenie wysoce nieformalne. W domyśle przyznajemy, że
to co zrobiliśmy nie powinno mieć miejsca.

Przepraszam, że Cię zawiodłem.

I am sorry to have disappointed you.

Gdy wiemy, że to z naszego powodu komuś stała się krzywda, warto zastosować to właśnie wyrażenie.

Przepraszam z całego serca.

I apologize wholeheartedly/ unreservedly.

Silnie nacechowana emocjonalnie fraza, przy pomocy której przeprosić możemy osoby bliskie naszemu sercu.

Trudno mi wyrazić jak bardzo jest mi przykro.

I cannot say / express how sorry I am.

Zaprzeczenie na początku wyrażenia stanowi dodatkową emfazę, wyrażającą nasz negatywny stosunek do własnych działań.

Przemyślałem to co zrobiłem i…

I have reflected on my actions and…

Stwierdzenie poetyckie.
Przydatne, jeżeli po
dłuższych przemyśleniach
dochodzimy do wniosku, że należało zachować się inaczej.

Wiem, że źle postąpiłem….

I know it was wrong (of me) to…

Cechą ludzi odważnych jest umiejętność przyznania się do błędu. Możemy to uczynić przy pomocy tego właśnie złożenia.

Gdybym tylko mógł cofnąć czas…

If I could turn back the clock,…

Przyjemne dla ucha stwierdzenie stosowane w listach prywatnych oraz podczas wszelkiego rodzaju rozmów z osobami nam bliskimi.

Było to (trochę) nieodpowiednie z mojej strony…

It was (a bit) insensitive of me to…

Za pomocą tego zdania
przyznajemy, iż to co zrobiliśmy
nieco minęło się z naszymi oczekiwaniami.

Poziom: Zaawansowany

Wiem, że zawiodłem siebie / Ciebie (wszystkich).

(I know) I have let myself / you /
you all down (by…).

Stwierdzenie nieformalne, którego używamy, gdy chcemy przyznać, iż nasze działania zaszkodzić mogły innym.

Wiem, że było to bezmyślne
z mojej strony.

(I know) it was thoughtless (of me).

Przedstawiamy negatywny stosunek do swoich poczynań w domyśle prosząc o wybaczenie.

Już rozumiem jak bardzo mogłem
Cię tym rozzłościć.

I can see how you might
be annoyed (by…).

Zdanie, którego użyjemy
podczas szczerej rozmowy
z drugą osobą, po
przedstawieniu argumentów przeciwko naszemu postępowaniu.

Nie wiem, co we mnie wstąpiło.

I don’t know what came over me.

Dobrze znane w języku
polskim złożenie, które stosowane jest w przypadku, gdy działaliśmy pod silnym impulsem.

Nie mam pojęcia co mnie naszło.

I don’t know what got into me.

Dobrze znane w języku
polskim złożenie, które stosowane jest w przypadku, gdy działaliśmy pod silnym impulsem.

Chciałbym aby piekło mnie pochłonęło.

I just want the ground to swallow me up.

Poezja po raz kolejny – ale czy nie miło byłoby usłyszeć coś takiego po zażartej kłótni?

Przyjmuję na siebie pełną odpowiedzialność.

I take (full) responsibility.

Kiedy już wiemy, że nic nie da się zrobić, czas przyznać się do winy – można to zrobić za pomocą niniejszego stwierdzenia.

Nawaliłem.

I messed up.

Często używane podczas rozmów i kłótni wyrażenie, którego nie mogło go tu zabraknąć.

Chciałbym wyrazić, jak bardzo mi przykro.

I would like to express my regret.

Zdanie formalne, które stosujemy w listach formalnych oraz podczas rozmów z przełożonymi.

W pełni zgadzam się przyjąć winę/moją część odpowiedzialności na siebie.

I’m happy to take (my share of) the blame.

Gdy nam na kimś zależy, należy uderzyć się w pierś i ponieść
odpowiedzialność za własne czyny. Dlaczego nie w taki właśnie sposób?

Gdybym mógł postąpić inaczej….

If I could take it all back, I would …

Zdanie wykorzystać możemy, gdy wiemy, że nic już się nie da zrobić, ale dobrze byłoby chwilę pogdybać o przeszłości. Z uwagi na zastosowanie konstrukcji conditional, wyrażenie to pozwoli nam zdobyć dodatkowe punkty na egzaminach ustnych.

Moje działanie było niewybaczalne.

It was inexcusable.

Wiele z działań jakie podejmujemy nie ma logicznego wytłumaczenia. Dlaczego więc nie powiedzieć o tym wprost?

Proszę, nie miej mi tego za złe.

Please don’t hold a grudge/don’t hold this against me.

Idiomatyczne złożenie, które na pewno sprawi że zapunktujemy – czy to na egzaminie czy
też u osoby przepraszanej.

 

 

Znacie jeszcze jakieś słówka i stwierdzenia wyrażające przeprosiny? Podzielcie się nimi w komentarzach pod postem!