POLGLISH.pl - biuro tłumaczeń

505 355 975
polglish.kontakt@gmail.com

Przydatne zwroty: typowo australijskie zwroty i wyrażenia

W naszej międzynarodowej podróży zajrzeliśmy już do Wielkiej Brytanii, Ameryki i Kanady, aby poznać słówka oraz wyrażenia, którymi najchętniej posługują się przedstawiciele tych krajów, a których to ze świecą szukać w innych odmianach języka angielskiego. Dziś w ramach naszej lingwistycznej podróży zapuszczamy się jeszcze dalej, do kraju kangurów i przerośniętych insektów czyhających na nasze życie, a więc…do Australii!

 

Termin australijski Polski odpowiednik Objaśnienie terminu
Poziom: Podstawowy
Aussie /ˈɒz i/ Australijczyk Mieszkaniec Australii.
Avo /ˈɑːvəʊ/ Awokado Gatunek wiecznie zielonych drzew z rodziny wawrzynowatych.
Boozer /ˈbuːzə(r)/ Pub, knajpa Rodzaj lokalu, będący skrzyżowaniem baru z klubem, gdzie podaje się głównie piwo.
Brekky /ˈbrɛki/ Śniadanie Pierwszy posiłek dnia.
Brolly /ˈbrɒli/ Parasolka Przedmiot, który wykorzystujemy, by ochronić się przed deszczem.
Chook /tʃʊk/ Kurczak Pisklę kury.
Chrissie /ˈkrɪsi/ Święta Bożego Narodzenia Okres kiedy Chrześcijanie świętują przyjście na świat Jezusa Chrystusa.
Copper /ˈkɒpə/ Policjant Osoba odpowiedzialna za utrzymanie ładu w społeczeństwie.
Daks /daks/ Spodnie Element ubioru przyodziewany na kończyny dolne.
Durry /ˈdʌrɪ/ Papieros Jeden z najpopularniejszych wyrobów tytoniowych.
Exy /ˈɛksɪ/ Drogi, kosztowny Wymagający znacznych nakładów środków pieniężnych.
Flannie /ˈflani/ Flanelowa koszula Okrycie wierzchnie wykonane
z miękkiej tkaniny.
G’day! /ɡəˈdaɪ/ Witaj! Zwyczajowa australijska
forma powitania.
Goon /gun/ Wino Jeden z najpopularniejszych napojów wyskokowych.
Grog /grɒg/ Piwo Jeden z najpopularniejszych napojów wyskokowych.
Hooroo! /hʌˈruː/ Do widzenia! Na razie! Zwyczajowa australijska forma pożegnania.
Moolah /ˈmuːlə/ Pieniądze Środki, za które możemy nabyć przedmioty lub zamówić usługi.
Rage /reɪdʒ/ Przyjęcie, impreza Zabawa odbywająca się
w domu jednego z uczestników
lub w klubie.
Sanger /ˈsaŋə/ Kanapka Kromka chleba z dodatkiem warzyw, owoców i mięsa lub sera.
Sheila /ˈʃiːlə/ Kobieta Zwyczajowe określenie
przedstawicielki płci pięknej.
Tinny /ˈtɪni/ Puszka piwa Metalowy pojemnik
wypełniony napojem wyskokowym.
Tucker /ˈtʌkə/ Pożywienie, jedzenie Pokarm, dzięki któremu możemy zaspokoić głód.
Ute /juːt/ Samochód dostawczy Pojazd umożliwiający transport przedmiotów o dużych gabarytach.
Yakka /ˈjakə/ Praca, zatrudnienie Zbiór czynności
wykonywanych odpłatnie.
Poziom: Średniozaawansowany
Ace! /eɪs/ Doskonale! Świetnie! Zwyczajowe australijskie określenie wyrażające podziw lub zachwyt.
Arvo /ˈɑːvəʊ/ Popołudnie Pora dnia po godzinie 12.
Barbie /ˈbɑːbi/ Barbecue, grill Spotkanie grupy znajomych, podczas którego na grillu przyrządzane są różnorodne potrawy.
Beaut /bjuːt/ Świetny, wyśmienity Znacznie powyżej normy.
Bonzer /ˈbɒnzə/ Dobry Zadowalający.
Bottle-O /ˈbɒt(ə)l əʊ/ Sklep z alkoholem Sklep, w którym nabyć można napoje wyskokowe.
Chewiev /ˈtʃuːi/ Guma do żucia Rodzaj słodyczy przeznaczony do żucia.
Chokkie /ˈtʃoki/ Czekolada Słodki wyrób cukierniczy.
Ciggy /ˈsɪɡi/ Papieros Jeden z najpopularniejszych wyrobów tytoniowych.
Click /klɪk/ Kilometr Powszechnie używana jednostka odległości.
Coldie /ˈkəʊldi/ Zimne piwo Schłodzony napój alkoholowy.
Crikey /ˈkrʌɪki/ O kurczę! Typowe australijskie określenie wyrażające zdziwienie lub zaskoczenie.
Dunny /ˈdʌni/ Wychodek, latryna Toaleta prowizoryczna znajdująca się poza budynkiem.
Galah /ɡəˈlɑː/ Tłumok, pacan Osoba niedouczona lub zachowująca się w sposób niedopuszczalny.
Grundies /ˈɡrʌndɪz/ Bielizna Element odzieży noszony
bezpośrednio na ciało.
Lappy /ˈlapi/ Laptop Przenośny komputer.
Mozzie /ˈmɒzi/ Komar Gatunek owada z
rodziny komarowatych.
Pash /paʃ/ Całować Wyrażać uczucie poprzez zetknięcie się ustami z partnerem.
Smoko /ˈsməʊkəʊ/ Przerwa „na papierosa” Krótka przerwa w pracy.
Yabber /ˈjabə/ Rozmowa Podstawowa forma komunikacji międzyludzkiej.
Poziom: Zaawansowany
Amber fluid /ˈambə ˈfluːɪd/ Piwo Jeden z najpopularniejszych napojów wyskokowych.
Ambo /ˈambəʊ/ Ambulans, karetka pogotowia Środek transportu służący do pomocy oraz transportu poszkodowanych i chorych.
Aussie salute /ˈɒz i səˈl(j)uːt/ Odganianie much szybkim ruchem ręki Dynamiczna czynność mająca na celu pozbycie się natrętnych owadów.
Big Smoke /bɪɡ sməʊk/ Wielkie miasto, aglomeracja Obszar miejski o gęstej zabudowie.
Bogan /ˈbəʊɡ(ə)n/ Wieśniak Osoba pochodząca ze wsi lub niewykształcona.
Bush telly /bʊʃ ˈtɛli/ Ognisko Płonący stos drewna.
Chunder /ˈtʃʌndə/ Wymiotować Zwracać treść żołądkową.
Dag /daɡ/ Kujon Osoba przesadnie pochłonięta nauką i chęcią zdobywania wiedzy.
Drongo /ˈdrɒŋɡəʊ/ Głupek Osoba niewykształcona.
Fair dinkum /fɛː ˈdɪŋkəm/ Prawdziwy, rzeczywisty Faktyczny, zgodny ze
stanem faktycznym.
Furphy /ˈfəːfi/ Plotka Niesprawdzona lub
kłamliwa wiadomość.
Heaps /hiːpz/ Dużo, ogrom Duża lub też nadmiernie duża ilość czegoś.
Hoon /huːn/ Chuligan Osoba postępująca niezgodnie z przyjętymi normami społecznymi.
Ocker /ˈɒkə/ Gamoń Osoba niewykształcona
lub zachowująca się
w sposób niestosowny.
Roadie /ˈrəʊdi/ Piwo „na drogę” Napój alkoholowy zabierany ze sobą po opuszczeniu imprezy lub spotkania.
Servo /ˈsəːvəʊ/ Stacja paliw Miejsce, w którym możliwe jest zatankowanie samochodu paliwem.
Stoked /stəʊkt/ Szczęśliwy, podekscytowany Wesoły lub wyczekujący czegoś.
Straya /ˈstraɪə/ Australia Państwo położone na półkuli południowej.
Waazoo /wəˈzuː/ Tyłek Tylna część ciała.
Whacker /ˈwakə/ Głupek, idiota Osoba niewykształcona
lub zachowująca się
w sposób niestosowny.

 

Po zapoznaniu się z powyższymi słówkami można stwierdzić, że Australijczycy w niczym nie ustępują rodowitym Anglikom jeżeli chodzi o bezpośredniość oraz zainteresowania. Jeżeli chcemy, aby potraktowali oni nas jak jednego lub jedną ze „swoich”,  warto zapamiętać choć kilka z powyższych wyrażeń. Hooroo!