POLGLISH.pl - biuro tłumaczeń

505 355 975
polglish.kontakt@gmail.com

Przydatne zwroty: Udzielanie porad

Niejednokrotnie okazać się może, iż w danym temacie mamy większe doświadczenie niż nasz słuchacz, a dodatkowo jesteśmy w stanie udzielić mu wartościowej rady. Warto wiedzieć, że w języku angielskim istnieje co najmniej tuzin zwrotów o zróżnicowanym stopniu zaawansowania, z których to skorzystać możemy podczas wspomagania odbiorcy komunikatu własną wiedzą. Wiele z nich znajdziecie w poniższej tabeli!

 

Poziom: Podstawowy

Fraza w języku polskim

Fraza w języku angielskim

Omówienie frazy

Co myślisz o …?

How about …?

Jedna z najprostszych fraz
używanych, gdy chcemy
w prosty sposób przedstawić nasze zalecenia.

Uważam, że powinieneś / musisz 

 I think you should/must…

W tym przypadku
w jasny i zdecydowany
sposób wyrażamy swoje zdanie
co do działań, jakie powinny zostać podjęte przez adresata wiadomości.

Dobrym pomysłem jest …

It is a good idea to …

Jeżeli mamy w
danej kwestii jakiekolwiek doświadczenie, możemy się na nie powołać i przedstawić właściwe do podjęcia kroki.

Mogę zasugerować …

I can suggest …

Takim oto złożeniem możemy w niezobowiązujący sposób zaproponować określone rozwiązanie problemu.

Polecam …

I can recommend …

Mimo, iż wyrażenie
to jest dosyć krótkie, wskazuje, iż w temacie nie jesteśmy
nowicjuszami i możemy
podsunąć rozmówcy
korzystne wyjście z sytuacji.

Powinieneś spróbować …

You should try …

Jeżeli na myśl
przyjdzie nam interesujące
rozwiązanie – nie wahajmy
się podać go
naszemu interlokutorowi.

Bezsprzecznie / prawdopodobnie powinieneś …

You definitely / probably should…

Do zaleceń dodać możemy również przysłówki celem wskazania naszego stopnia przekonania odnośnie słuszności podjęcia określonych działań.

Rozwiązanie to może pomóc.

This solution may work.

Niektóre rozwiązania są lepsze od innych, a jeżeli którekolwiek z nich charakteryzuje się wysokim stopniem prawdopodobieństwa osiągnięcia sukcesu – warto je przedstawić rozmówcy w ten właśnie sposób.

Może to być bardzo przydatne.

It may be really helpful.

Warto niekiedy podsunąć rozmówcy również dodatkowe
sposoby rozwikłania
danej zagwozdki – nie
wahajmy się w takim
przypadku podać mu
dodatkowych wytycznych.

Jednym z moich pomysłów jest …

One of my ideas is to …

Zdanie to ma zastosowanie kiedy do wyboru mamy kilka wariantów, a pragniemy podzielić się z odbiorcą wiadomości tym najbardziej prawdopodobnym.

W moim przypadku to zawsze działa!

It always works for me!

Chyba każdy posiada swoje osobiste sposoby rozwiązywania kwestii problematycznych. Jeżeli już zdecydujemy się jedną z takich złotych rad podzielić z rozmówcą, zdanie to może okazać się pomocne.

Upewnij się, że …

Make sure that you …

Udzielanie rad to także napominanie. Przypomnijmy o tym interlokutorowi, wskazując na rzeczy które powinien on wykonać, a których lepiej się wystrzegać.

Dlaczego nie spróbujesz …?

Why don’t you try …

Jeżeli podjętych zostało wiele prób, jednak efekty w dalszym ciągu są mizerne, warto zaproponować skuteczną naszym zdaniem alternatywę.

Najlepszym sposobem na rozwiązanie tego problemu jest …

The best way to solve
this problem is to …

Jeżeli z naszego punktu widzenia dane rozwiązanie wydaje się być jedynym słusznym, poinformować o tym możemy za pomocą tego oto zdania.

Pozwól, że udzielę Ci rady.

Let me give you some advice.

Nieformalny zwrot będący wstępem do dalszych informacji jakie pragniemy przekazać interlokutorowi.

Poziom: Średniozaawansowany

W oparciu o moje doświadczenie, najlepszym rozwiązaniem
zdaje się …

Basing on my experiences, the best solution is to…

Niejednokrotnie najlepszym rozwiązaniem jest zasięgnięcie rady eksperta. Jeżeli dysponujemy ekspercką wiedzą na dany temat, możemy się nią podzielić ze słuchaczem w ten właśnie sposób.

Czy kiedykolwiek próbowałeś zrobić to w taki sposób?

Have you ever tried to do / make
it this way?

Niekiedy podjęcie całkowicie
innych kroków przynieść może nadspodziewanie dobre efekty.
Zdanie wykorzystać można
odnosząc się do sytuacji, w
których należałoby zastosować
inne od obecnych środków.

Gdybym był na Twoim miejscu, na pewno bym to zrobił.

If I was in your shoes, I would definitely do that.

Stawiając się w sytuacji danej osoby o wiele łatwiej jest udzielić wartościowej porady. Pamiętajmy jednak, że stwierdzenie to charakteryzuje się wysokim stopniem nieformalności.

Będę z Tobą całkowicie szczery – osobiście zaleciłbym Ci …

To be perfectly frank, my personal recommendation is to …

Niejednokrotnie rada udzielona prosto z serca okazać się może tą najlepszą. Zdanie to pozwala na wskazanie rozmówcy naszych szczerych intencji.

Gdybym to ja zmagał się z tym problemem …

If I had that problem, I would …

Kolejny sposób
werbalnego utożsamienia się
z odbiorcą wiadomości w celu udzielenia mu najlepszej
możliwej porady.

Gdyby właśnie mi się to przytrafiło…

If it happened to me…

Czasem dobrze jest poteoretyzować i postawić się w sytuacji osoby, której mamy pomóc. Możliwe, iż poskutkuje to lepszymi niż normalnie rezultatami.

W takich przypadkach zawsze radzę innym, aby …

In this kind of situation, I always advise to…

Przy pomocy tego oto zdania poinformować możemy interlokutora, iż nie on pierwszy przychodzi do nas z danym problemem oraz że mamy dla niego sprawdzoną i użyteczną poradę.

Powinieneś unikać …

You ought to avoid ….

Aby osiągnąć sukces
pewne rzeczy należy
wykonać jak najszybciej, natomiast innych unikać jak ognia.
Zdanie pozwoli nas
poinformować słuchacza
o drugim typie czynności.

Użyteczną poradą jaką mogę Ci dać jest …

One really useful tip would be to…

Niektóre porady są lepsze od innych, a kiedy chcemy się posłużyć informacją o wysokiej użyteczności, niniejsze zdanie bardzo ułatwi nam zadanie.

Spróbuj unikać robienia tego.

Try to avoid doing / making this.

Jeżeli z własnego doświadczenia lub poznanych informacji teoretycznych wiemy, iż dane działania zakończyć się mogą fiaskiem, warto podzielić się tą wiedzą także ze słuchaczem.

Wykonanie tej czynności może okazać się pomocne.

Doing that could be helpful.

Udzielając rad nie bójmy się wyrazić naszego przekonania, iż postępowanie w określony sposób przynieść może zamierzone rezultaty o wiele szybciej.

Lepiej abyś …

You had better …

Powszechnie testowana na wszelkiego rodzaju egzaminach wiedzy językowej konstrukcja, za pomocą której informujemy interlokutora, iż dane wykonanie danego działania jest wysoce wskazane.

Poziom: Zaawansowany

Gdybym to ja był w Twojej skórze …

If I were you, I would ….

Interesujące i nieformalne
wyrażenie, przy pomocy którego podkreślić możemy, iż
utożsamiamy się z sytuacją
odbiorcy komunikatu językowego i pragniemy dołożyć starań mających na celu udzielenie mu pomocy.

Czy rozważałeś podejście do problemu w nieco inny sposób?

Have you thought about approaching the problem differently?

Jeżeli nie udało się osiągnąć celu korzystając z określonych
środków, warto zaproponować słuchaczowi zmianę
taktyki i doradzić co
należałoby uczynić, aby
osiągnąć sukces.

Z jednej z książek dotyczących tej kwestii, którą niedawno przeczytałem
wywnioskować można, że …

A book on the subject I have just read recommends to…

Zdarzyć się może, iż nasze osobiste zdanie okaże się niewystarczających argumentem w rozmowie z odbiorcą komunikatu. Nie wahajmy się w takich sytuacjach powołać na literaturę tematu, którą poprzemy naszą poradę.

Dać Ci mogę pewną radę,
a mianowicie – …

A piece of advice I would like
to share with you is to …

Rozbudowane złożenie pozwalające na jasne poinformowanie słuchacza, iż mamy zamiar podzielić się z nim posiadaną przez nas wiedzą.

Jak powiedział pewnego razu jakiś mądry człowiek – …

As a wise man once said – …

Kolejne z serii nieformalnych zdań mających na celu udzielenie drugiej osobie porady. Unikajmy stosowania go w listach oraz rozmowach formalnych.

Może to być wyłącznie legenda, jednak bezsprzecznie powinieneś spróbować …

It may be just a legend, but you should definitely try …

Wiele z prawd, które w naszym życiu słyszeliśmy wydawać się może nieco staromodnych lub niemal nieprawdopodobnych – warto jednak spróbować wszystkiego, aby osiągnąć wymarzony cel, nieprawdaż?

Jak rzecze pewne powiedzenie …

As the proverb says …

Niekiedy, aby przedstawić
swoje racje i pomóc słuchaczowi
zrozumieć w pełni znaczenie
naszych argumentów, powołać się
możemy na ludowe mądrości
czy powszechnie znane
powiedzenia.

Zaleciłbym spojrzenie na problem z innej perspektywy.

I would like to advise you to approach the problem from another point of view.

Jeżeli podjęte kroki zawodzą
i z naszej perspektywy jest to
doskonale widoczne, podsuńmy interlokutorowi pomysł
rozwiązania problemu całkowicie innymi środkami.

Zastanawiałem się, czy mógłbyś …

I was wondering if you could …

Konstrukcji tej użyjemy do formułowania przypuszczeń na temat teraźniejszości, kiedy to pragniemy wyrazić, iż zastanawiamy się nad kolejnymi działaniami jakie mogłaby podjąć osoba z którą rozmawiamy.

Cokolwiek robisz, zalecam, aby …

Whatever you do, I suggest …

W przypadku, gdy doskonale wiemy, iż odbiorca komunikatu podjął już decyzję co do dalszych działań, nie starajmy się usilnie zmienić jego zdania, a pomóżmy udzielając dodatkowych porad.

Twój problem wydawać się może niemożliwy do rozwiązania, jednak pozwól że udzielę Ci pewnej rady – …

The problem may seem unsolvable, but here is a hint for you – ….

Są sytuacje, które na pierwszy rzut oka wydają się niemal bez wyjścia, jednak przy pomocy naszego doświadczenia spróbować możemy udzielić pomocy osobie, która znalazła się w tak problematycznej pozycji.

Skorzystaj z mojej wiedzy i …

Try to take advantage
of my knowledge and …

Gdy przekonani jesteśmy o słuszności naszych porad popartych długoletnim doświadczeniem, skorzystać możemy ze zdania przedstawionego obok.

Niejednokrotnie trudno jest rozwiązać takie zagwozdki, jednak ta porada może okazać się użyteczna.

Sometimes it is hard to solve such problems, but this little tip may come in handy.

W trudnych sytuacjach kilka słów wypowiedzianych przez znawcę tematu może okazać się darem na wagę złota. Nie wahajmy się udzielić przydatnej porady w ten właśnie sposób, jeżeli wiemy, iż może ona rozmówcy bardzo pomóc.