POLGLISH.pl - biuro tłumaczeń

505 355 975
polglish.kontakt@gmail.com

Przydatne zwroty: Wyrażanie dezaprobaty

Wielokrotnie zdarza się, że nasi rozmówcy prezentują nam opinie z którymi nie możemy się zgodzić, nawet gdybyśmy chcieli. Sytuacje takie mają miejsce w domu, pracy, szkole…niemal wszędzie. Istotna staje się więc umiejętność takiego wyrażenia swojego zdania, aby nie urazić rozmówcy jednocześnie dając mu do zrozumienia, że jego poglądy są dla nas nie do przyjęcia.

 

Poziom: Podstawowy

Fraza w języku polskim

Fraza w języku angielskim

Omówienie frazy

Można by uznać, że masz rację, jednakże…

You could be right, but…

Stwierdzenie, którego użyć możemy, gdy w słowach wypowiedzianych przez rozmówcę jest nieco racji…za mało jednak, by uznać je za słuszne.

Argument ten może wydawać się właściwy, ale jednak…

It may be a good point, but still…

Wyrażenie ma zastosowanie głównie w sytuacji, gdy mimo przekonywujących argumentów w dalszym ciągu pragniemy pozostać przy swoim zdaniu.

Rozumiem Twój punkt widzenia, ale…

I understand your point of view, but…

W tym przypadku zgadzamy się z opinią wygłoszoną przez rozmówcę, jednak w dalszej części zdania podajemy argumenty przeciwko jej przyjęciu jako własnej.

Nie wydaje mi się aby tak było.

I do not think so.

Tym krótkim stwierdzeniem wyrazić możemy wątpliwość co do prawdziwości wypowiedzianych przez drugą osobę słów.

To po prostu nie może być prawdą.

It just cannot be true.

Zdania tego użyjemy, gdy dzięki posiadanej wiedzy możemy jasno powiedzieć, że jakieś zdarzenie nie miało miejsca lub podane informacje są fałszywe. Wyrażenia tego używamy także aby wyrazić silne emocje i niedowierzanie po uzyskaniu szokujących wieści.

Mówiąc szczerze, nie jestem przekonany.

I am not really convinced.

Kiedy rozumiemy, do czego dąży nasz interlokutor, jednak jego argumenty nie do końca do nas przemawiają, stwierdzenie to może okazać się nad wyraz przydatne.

Jesteś w błędzie.

You are mistaken.

Nie zawsze można mieć rację, co wyrazić można dosyć dobitnie tym krótkim zdaniem.

Po prostu nie mogę się z Tobą zgodzić.

I simply cannot agree with you.

Kiedy dochodzi do silnego konfliktu poglądów, którego nie da się pogodzić, zalecam wykorzystanie tego oto bezpośredniego jednak w dalszym ciągu kulturalnego złożenia.

Nie zgadzam się.

I disagree.

Najprostszy sposób na wyrażenie swej dezaprobaty.

Poziom: Średniozaawansowany

Ktoś inny mógłby myśleć podobnie, jednak w dalszym ciągu jednak…

Someone else may think the same, but still…

W wielu przypadkach, nawet mimo tego, że inne zdanie ma wiele osób, nadal pragniemy pozostać przy swoim przekonaniu. To idealny przykład wyrażenia, które nam w tym pomoże.

Czy rozważałeś takie rozwiązanie jak …

Have you considered such an option as…

Niejednokrotnie rozważyć należy wszystkie ewentualności przed podjęciem ostatecznej decyzji.

Na początku myślałem tak samo, jednak…

Initially I thought the same, but…

Doskonale wiemy, że punkt widzenia zmienia się zarówno z biegiem czasu, jak i pod wpływem pozyskiwania coraz to nowych informacji. Oto sposób, aby dać to do zrozumienia swojemu rozmówcy.

Nie jestem specjalistą w tym temacie, jednak…

I am not an expert when it comes to this, but…

Nie we wszystkich dziedzinach posiadać musimy wiedzę specjalistyczną, jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby swojego zdania w dalszym ciągu bronić.

Ciężko jest się z tym nie zgodzić, lecz…

It is difficult to disagree, but still…

Jest to dosyć subtelne wyrażenie, w którym jednocześnie pokazujemy, iż druga osoba ma wiele racji, jak również, że raz podjętego zdania nie zamierzamy zmieniać.

Wiele osób zapewne by się z Tobą zgodziło, ale…

Numerous people will agree with
you, but…

Niekiedy argumenty bywają miażdżące, jednak nie dajmy się zmanipulować i wyraźmy swoje zdanie tym właśnie złożeniem.

Wydawać by się mogło, że jest to dosyć powszechne przekonanie, jednakże…

It may seem a common belief, but…

Niemała liczba utartych stereotypów i przekonań może świadczyć na naszą niekorzyść, jednak warto powiedzieć rozmówcy, co my myślimy na dany temat.

Znaczna większość specjalistów w tej dziedzinie zgadza się ze mną, że…

The vast majority of experts agree with me that…

Wypowiadając te słowa przechodzimy niejako do ofensywy, pokazując, że wielu uznanych specjalistów w danej dziedzinie podziela nasze zdanie.

Może się to wydawać w pełni uzasadnione w teorii, jednak…

It may seem perfectly acceptable in theory, but…

Nie da się ukryć – teoria teorią, jednak rozumowanie książkowe nie zawsze w pełni sprawdza się w praktyce.

Myślałem, że już wcześniej ustaliliśmy, że…

I thought we’d already agreed that…

Tutaj możemy wyrazić nasze zdziwienie oraz zdenerwowanie wywołane faktem, iż wcześniej ustalone szczegóły danej kwestii podlegają obecnie dalszym, niezamierzonym negocjacjom.

Chciałbym, aby tak właśnie to wyglądało, ale…

I wish that really was the case, but…

Życie to nie bajka i czasem należy sprowadzić rozmówcę na ziemię przy pomocy niniejszego stwierdzenia.

Wszystko co powiedziałeś, poza …. ma sens

All what you have just said make sense, apart from…

Żaden człowiek nie jest nieomylny, a jeżeli jednak w znacznej części miał rację, warto fakt ten docenić, jednocześnie wytykając popełnione błędy w rozumowaniu.

Nie ma mowy, abym zaakceptował
taki stan rzeczy.

There is simply no way I can accept that.

Wyrażenie to sprawdza się najlepiej, gdy narzucany odgórnie jest nam stan rzeczy, na który nie wyrażamy zgody.

Czy na prawdę ktoś jeszcze tak uważa?

Does anyone really think that nowadays?

Niniejszym zdaniem wyrażamy zdziwienie, iż osoba, z którą rozmawiamy nadal kurczowo trzyma się poglądów uznanych za nieprawidłowe lub przestarzałe.

Nie widzę powodu, dla którego…

I cannot see a possible reason why …

Nie ze wszystkimi propozycjami naszych znajomych musimy się zgadzać. Jeżeli nie ma powodu, aby daną czynność wykonać – warto poinformować o tym pozostałych.

Główną bolączką przedstawionego argumentu jest fakt, iż ….

The main problem with the presented argument is that…

Stwierdzenie doskonale nadające się, by wskazać naszemu interlokutorowi popełnione błędy logiczne.

Poziom: Zaawansowany

Czy naprawdę w to wierzysz?

Do you genuinely believe that?

Niektóre z opinii wygłaszanych przez naszych rozmówców mogą być wręcz niewiarygodne. Warto dać im to do zrozumienia w dosyć subtelny sposób.

Możliwe że uważają tak ludzie z Twojego środowiska, jednak osoby takie jak ja…

For someone with your background, perhaps, but for people like me…

Wyrażenia nie należy nadużywać, jako że balansuje ono na granicy dobrego smaku i kultury. Użyte nieodpowiednio stwarzać może wrażenie agresji wobec odbiorcy komunikatu werbalnego.

Czy nie wyciągasz pochopnych wniosków mówiąc, że…

Are you not jumping to conclusions that…?

Zapewne w naszym środowisku są ludzie, którzy podejmują decyzje przed właściwym ich rozważeniem. Niekiedy warto ostudzić ich zapał w celu uzyskania lepszych efektów wykonywanych działań.

Czy rozważyłeś inne sposoby podejścia do tematu?

Have you taken other points of view into consideration?

Ile osób tyle opinii, a żaden z wygłoszonych argumentów nie powinien być traktowany jako prawda absolutna. Niejednokrotnie najlepszym wyjściem jest rozważenie różnych ewentualności.

Czy rozważyłeś…?

Have you taken …. into account?

Stwierdzenie o podobnym wydźwięku skłaniające do wzięcia pod uwagę innych rozwiązań danej kwestii.

Mam przeciwne zdanie, a mianowicie…

I hold the opposing view that…

Formalny sposób, w jaki wyrazić możemy swoją dezaprobatę.

Nie jest możliwe, abyś na prawdę uważał, że…

It does not seem possible that you could really think that…

W tym przypadku wyrażamy silne zdziwienie, iż dana osoba formułuje stwierdzenia stojące w sprzeczności ze zdrowym rozsądkiem.

Gdyby tak było, życie byłoby o wiele prostsze, jednak…

Life would be much easier if that
were true, but…

Stwierdzenie nieco poetyckie i opisowe, przydatne podczas wszelkiego rodzaju testów, kiedy to wysoko punktowane jest wyrażanie swoich myśli w sposób nieszablonowy.

To dosyć niebezpieczny pogląd, który doprowadzić może do…

That is a dangerous argument that could lead to…

Niektóre z poglądów mogą być nie tylko niewłaściwe ale i mogą urazić pewną grupę ludzi. Warto naszego rozmówcę jasno o tym poinformować.

Pierwszą z wielu niedoskonałości przedstawionego argumentu jest to,
że…

The first of many problems with that argument is…

Rozumowanie naszego interlokutora może mieć wiele luk. Jeżeli godzą one w nasz światopogląd i sposób rozumienia danej kwestii, nie wahajmy się tego wyrazić.

Niewłaściwie zrozumiałeś całą sytuację.

You have got the wrong end of the stick.

Kłótnie oraz napięcia pojawiające się pomiędzy ludźmi w wielu przypadkach spowodowane są nieporozumieniami wynikającymi z przyjęcia niewłaściwych założeń. Doprecyzowanie takich kwestii może okazać się wysoce pomocne.

Również bym tak myślał, gdyby tylko…

I would have thought that way too if…

W pewnych okolicznościach o wiele bardziej skłonni bylibyśmy podzielać poglądy naszego rozmówcy. Gdy jednak tak nie jest, w taktowny sposób poinformujmy go o tym fakcie.

Przedstawiony punkt widzenia zgodny jest z uznanymi dowodami, jednakże…

That does match the well-established evidence, but…

Zdanie to spotkać można w pracach naukowych oraz raportach, kiedy to postawionej hipotezie zaprzeczają dostępne dowody.

Twój pogląd uznać można za nieco staromodny.

This point of view is somewhat
old-fashioned.

Wiele z poglądów nie jest już uznawanych za słuszne, a mimo to część osób z naszego otoczenia może je w dalszym ciągu wyznawać. Wyrażeniem tym przedstawić możemy naszą subtelną dezaprobatę.

Wydaje mi się, iż w tej kwestii nie do końca się zgadzamy.

We do not seem to be in complete agreement here.

Formalne złożenie, które pokazuje, iż konieczne będzie dokładniejsze omówienie kwestii spornej, gdyż w danej chwili przedstawione argumenty są nie do przyjęcia.

Wydaje mi się, iż Twoje rozumowanie opiera się na niewłaściwych założeniach.

You seem to be starting from false assumptions.

Przydatne stwierdzenie, którego użyć możemy, aby jednoznacznie wskazać błędy logiczne popełnione przez rozmówcę już na etapie formułowania swojego toku myślenia.

 

 

Mam wielką nadzieję, że przedstawione sposoby wyrażania dezaprobaty okażą się przydatne podczas codziennych sytuacji, w których się znajdziecie. Jeżeli Waszym zdaniem zabrakło jakichś ważnych lub przydatnych zwrotów – nie wahajcie się dodać ich w komentarzu pod wpisem!

1 Responses to Przydatne zwroty: Wyrażanie dezaprobaty