POLGLISH.pl - biuro tłumaczeń

505 355 975
polglish.kontakt@gmail.com

Różnica pomiędzy „farther” i „further”

Wiele osób używa słówek „farther” i „further” jako synonimów – czy jednak słusznie? Tego dowiemy się z dzisiejszego artykułu!

 

Maciek Z. pisze:

 

„Krótkie pytanie – czy farther i further to jedno i to samo słowo pisane inaczej czy jednak występuje między nimi jakaś różnica? Dzięki za odpowiedź!”

 

Odpowiedź:

 

Drogi Maćku, bardzo dobrze, że pytasz – podczas nauki języka angielskiego wiele osób zmaga się z tym samym problemem. Okazuje się, że słówka, które używane są przez wiele osób zamiennie różnią się od siebie w kwestii znaczenia. Warto wiedzieć, co je od siebie odróżnia, aby bardziej świadomie używać tych jednostek leksykalnych w wypowiedziach pisemnych i ustnych.

 

Zacznijmy od słówka „farther”. Może ono w zdaniu występować w dwóch formach:

 

  • jako przysłówek

 

Rozumiemy je wtedy jako „dalej” w ujęciu fizycznym. Jeżeli pragniemy rozmówcę poinformować WYŁĄCZNIE o faktycznej odległości od czegoś, najlepszym rozwiązaniem okaże się wykorzystanie w wypowiedzi właśnie wyrazu „farther”, jak ma to miejsce w poniższym przykładzie:

 

We went remarkably farther into the woods than we initially expected.

 

Zapuściliśmy się w las o wiele dalej niż początkowo przypuszczaliśmy.

 

  • jako przymiotnik

 

W takiej sytuacji „farther” tłumaczymy jako „drugi koniec czegoś” lub „dalszy (brzeg/krawędź/koniec)”. Zauważmy, że tu również mówimy WYŁĄCZNIE o odległości w sensie fizycznym, nie uciekając się do znaczenia symbolicznego.

 

The house on the farther riverside is considered by many to be haunted.

 

Wiele osób uważa dom po drugiej stronie rzeki za nawiedzony.

 

Jak natomiast przedstawia się kwestia słówka „further”? Okazuje się, że w zdaniu może ono przyjąć aż trzy, znacznie różniące się od siebie formy, gdyż może ono służyć:

 

  • jako przysłówek

 

Omawianej jednostki leksykalnej możemy użyć do określania faktycznej odległości, jednakże jej znacznie jest o wiele szersze. Słówko „further” można bowiem tłumaczyć jako „dalej” w odniesieniu do stopnia zaawansowania czynności czy czasu jej trwania. Możliwe jest także wykorzystanie go celem uzupełnienia naszej wypowiedzi. Poszczególne zastosowania jednostki leksykalnej prezentuję w kolejnych przykładach:

 

To progress our investigation further, we have to solve this mystery.

 

Aby posunąć nasze śledztwo dalej, musimy rozwiązać tę zagadkę.

 

***

 

I think that it would be better to either forget about the meeting or to move it further.

 

Uważam, że najlepiej byłoby albo całkowicie zaniechać tego spotkania albo przesunąć je dalej w czasie.

 

***

 

Further, Tom will stay with us for some time.

 

Co więcej, Tom zamieszka z nami na jakiś czas.

 

  • jako przymiotnik

 

W tym przypadku nie musimy się już ograniczać – możemy bowiem użyć omawianego słówka do przedstawienia sytuacji, w których odległość ma znaczenie symboliczne lub metaforyczne.

 

Further elaboration on the issue seems to be pointless.

 

Dalsze rozwodzenie się nad tym problemem zdaje się być bezcelowe.

 

  • jako czasownik

 

Co ciekawe, wyraz „further” okazuje się być o wiele bardziej wszechstronny jeżeli chodzi o jego zastosowanie w zdaniu. Może on także pełnić rolę czasownika, który przetłumaczymy jako „promować lub posuwać do przodu

 

Sue would really like to further her career as a model.

 

Sue chciałaby posunąć do przodu swoją karierę modelki.

 

Choć zdawało się początkowo, że zadane przez Maćka pytanie jest bardzo proste, aż prosiło się ono o dokładniejsze, bardziej szczegółowe wyjaśnienie. Mam wielką nadzieję, że dzięki temu wpisowi wszyscy czytelnicy bloga będą bardziej świadomie używać słówek „farther” i „further” w zależności od kontekstu!

 

Pozdrawiam,

Administrator witryny Polglish.pl