POLGLISH.pl - biuro tłumaczeń

505 355 975
polglish.kontakt@gmail.com

Czy „inflammable” i „flammable” oznaczają to samo?

W ramach dzisiejszego wpisu zmierzymy się z dosłownie i w przenośni palącym problemem jednej z naszych czytelniczek. Tym razem przyjrzymy się bowiem przymiotnikom opisującym właściwości przedmiotów, które mogą zostać podpalone.

 

Kaira-172 pisze:

 

Witam. Chciałam zapytać o coś co męczy mnie od jakiegoś czasu. Czytając jedną z książek anglojęzycznych zauważyłam, że autor na zmianę używa słówek inflammable i flammable. Czy oznaczają one to samo? Czy występuje między nimi jakaś różnica?

 

Odpowiedź:

 

Wspomniane przez Ciebie słówka są faktycznie bardzo ciekawe, bowiem obydwa one oznaczają…dokładnie to samo! Sytuacja taka ma miejsce nawet pomimo faktu, że w pierwszym z nich występuje przedrostek in-, który po połączeniu się z angielskim słowem niejednokrotnie oznacza „nie-”. Skoro „inexpensive” (niedrogi), jest przeciwieństwem „expensive” (kosztowny), to na tej zasadzie można by przypuszczać, że „inflammable” oznaczać będzie „niepalny” natomiast „flammable” przetłumaczyć można będzie jako „palny” lub „łatwopalny”. Co ciekawe, słuszna jest wyłącznie druga część powyższego założenia („flammable” odnosi się bowiem faktycznie do wysokiej palności przedmiotów).

 

Inflammable” jest słówkiem o dłuższej historii, bowiem jego użycie odnotowano już na początku siedemnastego wieku. Powstało ono poprzez dodanie przedrostka in- do łacińskiego wyrazu flammāre, oznaczającego „rozpalać”.

 

Dopiero na początku dziewiętnastego wieku od rdzenia odłączono przedrostek in-, zastępując go typowym dla języka angielskiego przyrostkiem –able, który tłumaczyć możemy jako „taki, z którym coś może zostać zrobione/który ma określoną cechę”. Tak oto powstało drugie z omawianych dzisiaj słówek, a więc „flammable”.

 

W porządku, skoro w takim razie zarówno „inflammable” jak i „flammable” oznaczają dokładnie to samo oraz odnoszą się do przedmiotów łatwopalnych, to jak powiedzieć, że dana rzecz nie ma takich właściwości, a więc jest niepalna?

 

W rzeczonej sytuacji wykorzystamy jeden z najpowszechniej używanych w języku angielskim przedrostków pełniących funkcję zaprzeczającą, a więc non-, co pozwoli nam utworzyć wyraz „non-flammable”.

 

Warto przyswoić sobie te zależności, bowiem okazać się mogą one nieodzowne w przypadku egzaminu ustnego lub pisemnego, kiedy to nie chcemy popełnić choćby nawet najmniejszej wpadki językowej.

 

Pozdrawiam,

Administrator witryny Polglish.pl