POLGLISH.pl - biuro tłumaczeń

505 355 975
polglish.kontakt@gmail.com

“I wish I was” czy “I wish I were?”

W skrzynce mailowej Biura Tłumaczeń Polglish pojawiła się niedawno wiadomość od Krystiana, który zadał nam bardzo ciekawe pytanie gramatyczne dotyczące konstrukcji używanej do opowiadania o planach i pragnieniach…jaka jej forma jest jednak poprawna?

 

Krystian C. pisze:

 

„Witam. Piszę z pytaniem, które chodzi mi po głowie od jakiegoś czasu. Kiedy mówię o tym czego bym chciał powinienem użyć złożenia I wish I was czy I wish I were? Czy będzie błędem jeżeli będę ich używał zamiennie?”

 

Odpowiedź:

 

Drogi Krystianie, już spieszę z wyjaśnieniami. Jak przeczytać można w publikacjach dotykających tematyki gramatyki angielskiej, obydwa te wyrażenia są gramatycznie poprawne, choć konstrukcja „I wish I were” wskazywana jest jako forma preferowana i stosowana w kontekstach formalnych. Jeżeli prowadzimy nieformalną konwersację lub piszemy list do znajomego, nic nie stoi na przeszkodzie, aby użyć złożenia „I wish I was”.

 

Warto w tym miejscu wspomnieć jednak, że w niektórych przypadkach, ta wydawałoby się niewielka zmiana formy czasownika przyczynić się może do zmiany znaczenia wypowiedzi. Sytuacje takie omówimy poniżej z użyciem przykładów:

 

I wish I was in Warsaw last summer.

 

Chciałbym zeszłego lata być w Warszawie.

 

W tym przypadku osoba mówiąca informuje, że jej pragnieniem było spędzić czas w stolicy Polski w przeszłości. Możemy jednak wnioskować, że w sezonie letnim przebywała ona gdzie indziej.

 

I wish I were in Warsaw.

 

Chciałbym być teraz w Warszawie.

 

Używając tej konstrukcji mówiący wyraża żal, że nie jest w Warszawie w chwili obecnej, przez co nie może wziąć udziału w odbywającym się wydarzeniu lub spotkać się ze znajomymi. Tryb przypuszczający oznacza w tym przypadku sytuację wyimaginowaną, niemożliwą…taką, która z pewnością nie będzie miała miejsca.

 

Jak natomiast wyrazić pragnienie odnoszące się do przyszłości? W takiej sytuacji najlepszym rozwiązaniem będzie użycie konstrukcji „I wish I would”.

 

I wish I would graduate from the university before I get a job.

 

Zanim pójdę do pracy, chciałbym skończyć studia.

 

Jeżeli chcemy z kolei poinformować rozmówcę, że w przyszłości będzie żałował, że nie zrobił czegoś w teraźniejszości, dodajmy do słówka „wish” złożenie „be going to”.

 

One day, you are going to wish you had taken my advice.

 

Pewnego dnia będziesz żałował, że nie skorzystałeś z mojej porady.

 

Możemy także sformułować zdanie, z którego wynikać będzie, że mieliśmy w przeszłości pragnienie, marzenie lub zamiar, którego nie udało się zrealizować. Użyjemy wtedy czasownika w formie zaprzeszłej (a więc w czasie Past Perfect).

 

Amanda wishes she had taken that trip to Miami last spring.

 

Amanda żałuje, że zeszłej wiosny nie wybrała się w podróż do Miami.

 

Konstrukcje z czasownikiem „wish” są niezwykle użyteczne, bowiem jeżeli wykorzystamy je w sposób prawidłowy i gramatycznie poprawny, będziemy w stanie poinformować o całym wachlarzu naszych pragnień czy zamiarów – tak przeszłych, teraźniejszych, jak i przyszłych!

 

Pozdrawiam,

Administrator witryny Polglish.pl

3 Responses to “I wish I was” czy “I wish I were?”

  • Bardzo przydatne i jasno wyłożone zasady używania zwrotu ,,wish””.zastosowanie tych zwrotów w praktyce pozwoli zorientować się w zamierzeniach rozmówcy i przekazać swoje odczucia.Dziekuje

    • Ogromnie miło mi to słyszeć i mam nadzieję, że zarówno ten, już opublikowane, jak i dodane w przyszłości wpisy pomogą Pani w dalszej nauce języka angielskiego! 🙂

  • Ciekawa jest kwestia I wish I would. Wiele źródeł w polskim Internecie mówi że taka forma nie występuje czy też jest nieprawidłowa.