POLGLISH.pl - biuro tłumaczeń

505 355 975
polglish.kontakt@gmail.com

Różnica pomiędzy „advise” i „advice”

W ramach niniejszego wpisu po raz kolejny przyjrzymy się różnicom występującym pomiędzy dwoma wydawałoby się niemalże identycznymi jednostkami leksykalnymi. Dziś na tapetę weźmiemy słówka „advise” i „advice”. Zapraszam do lektury!

 

Henryk Z. pisze:

 

„Hej. Mam do was szybkie pytanie – czym różnią się od siebie słówka advice i advise w angielskim? Można je stosować zamiennie czy coś jednak je od siebie odróżnia? Pozdrowienia!”

 

Odpowiedź:

 

Drogi Henryku, różnica pomiędzy słówkami „advise” oraz „advice” nie tylko występuje, ale też jest bardzo istotna. Używanie ich zamiennie, jest poważnym błędem gramatycznym, a więc należy się tego wystrzegać, szczególnie podczas ocenianych wypowiedzi ustnych czy pisemnych. Już wyjaśniam na czym polega różnica:

 

  • Słówko „advice” jest rzeczownikiem, który na język polski przetłumaczymy jako „porada”, „rada”, „wskazówka”. Przyjrzyjmy się przykładowi ilustrującymi użycie tego wyrazu w zdaniu:

 

It was the right thing to ask the GP about medical advice.

Zwrócenie się o poradę medyczną do internisty było słuszną decyzją.

 

Warto pamiętać, że „advice” jest rzeczownikiem niepoliczalnym, co oznacza, że nie możemy użyć go w zdaniu w formie „an advice”. Zamiast tego warto użyć takich zwrotów jak „a piece of”, „some” lub „words of”, aby poinformować interlokutora czy mamy na myśli jedną czy też kilka porad.

 

What pieces of advice could you give me to help me solve this issue?

Jakich porad mógłbyś mi udzielić, abym mógł rozwiązać ten problem?

 

Do you happen to have any useful words of advice for Mike?

Czy masz może jakieś pożyteczne porady dla Mike’a?

 

  • Słówko „advise” jest z kolei czasownikiem, który tłumaczymy jako „radzić”, „zalecać”, „doradzać” lub „udzielać rady”. Spójrzmy na przykład:

 

Toby’s mother advised him to find a better paid job.

Matka Toby’ego doradziła mu, by znalazł lepiej płatną posadę.

 

Liczę, że dzięki temu wyjaśnieniu słówka „advice” i „advise” nigdy więcej nie będą Ci się mylić, Henryku!

 

Pozdrawiam,

Administrator witryny Polglish.pl