POLGLISH.pl - biuro tłumaczeń

505 355 975
polglish.kontakt@gmail.com

Różnica pomiędzy „imminent”, „immanent” i „eminent”

W dniu dzisiejszym po raz kolejny zagłębimy się w świat angielskiej leksyki – tym razem spróbujemy lepiej zrozumieć różnicę pomiędzy nie dwoma, a aż trzema słówkami, które na pierwszy rzut oka wydają się niemalże identyczne…jednakże znaczą całkowicie co innego! Zapraszam!

 

Patryk G. pisze:

 

„Witam. Mam pewien problem z trzema słówkami angielskimi, których nie do końca wiem jak używać w zdaniu. Chodzi mi o imminent, immanent i eminent. Przez długi czas wydawało mi się, że znaczą to samo, ale chyba tak nie jest? Proszę o wyjaśnienie w miarę możliwości.”

 

Odpowiedź:

 

Drogi Patryku, Twoje podejrzenia faktycznie są słuszne, bowiem pomimo faktu, że zarówno pisownia jak i wymowa tych jednostek leksykalnych jest do siebie zbliżona, to ich znaczenie już nie. Prześledźmy je po kolei, aby ułatwić zarówno Tobie jak i innym czytelnikom ich zrozumienie.

 

Rozpocznijmy od słówka „imminent” – jest to przymiotnik, który w języku polskim przetłumaczymy jako „nadciągający”, „bliski” lub „nieuchronny”. Spójrzmy, jak wygląda jego prawidłowe zastosowanie w zdaniu:

 

The next war seemed imminent, as German troops crossed the border.

 

Następna wojna wydawała się nieuchronna, jako że niemieckie wojska przekroczyły granicę.

 

Pomimo faktu, że od poprzedniego wyrazu różni się on wyłącznie jedną literą, przymiotnik „immanent” ma już inne znaczenie, gdyż w języku polskim jego odpowiedniki to „nieodzowny”, „nieodłączny” lub też „wszechobecny”. Oto jak wyraz ten prezentuje się w przykładowej wypowiedzi:

 

Ambition is an immanent part of human nature.

 

Ambicja stanowi nieodzowną część ludzkiej natury.

 

Ostatnim ze słówek jakim się dziś zajmiemy jest „eminent”. W tłumaczeniu na język polski oznacza ono „wybitny”, „znakomity” albo „nadzwyczajny”. Jak więc widać, pomimo podobnej pisowni do dwóch poprzednich jednostek leksykalnych, nie ma ono z nimi zbyt wiele wspólnego. Aby lepiej je sobie przyswoić, stwórzmy zdanie, którego wyraz ten stanowić będzie istotną część:

 

Sebastian is eminent both as a photographer and as a programmer.

 

Sebastian to nie tylko wybitny fotograf, ale i programista.

 

Podsumowując, wszystkie z omawianych dziś wyrazów są przymiotnikami, jednakże diametralnie się od siebie różnią w kwestii znaczenia – „imminent” wskazuje bowiem na nieuchronność, „immanent” na nieodzowność, natomiast „eminent” na niezwykłość. Wierzę, że powyższe zestawienie pozwoli czytelnikom bloga lepiej zrozumieć te różnice i stosować powyższe wyrazy w wypowiedziach ustnych oraz pisemnych świadomie i poprawnie!

 

Pozdrawiam,

Administrator witryny Polglish.pl