POLGLISH.pl - biuro tłumaczeń

505 355 975
polglish.kontakt@gmail.com

Różnica pomiędzy „lay” i „lie”

W dniu dzisiejszym rozwiążemy kolejny problem leksykalny, z którym zwróciła się do nas jedna z czytelniczek – zapraszam do lektury, z pewnością będzie to pouczająca lekcja dla nas wszystkich!

 

Sylwia B. pisze:

 

Cześć. Czy możesz mi w prosty sposób wyjaśnić różnicę pomiędzy wyrazami lie i lay? Zawsze mi się mylą podczas sprawdzianów i chciałabym je raz a dobrze zapamiętać!

 

Odpowiedź:

 

Droga Sylwio, słówka „lay” i „lie” faktycznie mogą sprawić pewien problem – niejednokrotnie trzeba się bowiem dobrze zastanowić, którego z nich użyć oraz jak je prawidłowo odmienić, aby przekazać dokładnie to co chcemy. Przyjrzyjmy się więc występującym pomiędzy nimi różnicom, bowiem jeżeli chodzi o znaczenie – diametralnie się one od siebie różnią.

 

Zacznijmy od jednostki leksykalnej „lay”. Oznacza ona w dosłownym tłumaczeniu „kłaść” lub „położyć” i jest czasownikiem przechodnim, co oznacza, że musi łączyć się z dopełnieniem bliższym. Mówiąc prościej, nie może on występować w zdaniu sam, a stosować musimy go wraz z rzeczownikiem, do którego się odnosi, na przykład:

 

Sam decided to lay the laptop on the desk.

 

Sam postanowił położyć laptopa na łóżku.

 

 

Lay your brand-new phone away from sources of heat.

 

Połóż swój nowy telefon z dala od źródeł ciepła.

 

Czasownik „lay” odmieniamy w następujący sposób:

 

Bezokolicznik: To lay

Czas teraźniejszy: Lay

Czas przeszły: Laid

Czas zaprzeszły: Laid

Forma ciągła: Laying

 

Przejdźmy teraz do słówka „lie”. Jak zapewne wielu czytelników zdaje sobie sprawę, oznacza on „kłamać” lub „oszukiwać”…jednakże nie tylko! Jego drugie znaczenie to „leżeć”. Jest to czasownik nieprzechodni, a więc nie łączy się z odnoszącym się do niego bezpośrednio dopełnieniem bliższym. Może on więc stanowić niezależny element zdania. Spójrzmy na przykłady:

 

Mike decided to lie on the couch all day.

 

Mike postanowił przeleżeć na kanapie cały dzień.

 

 

His brand-new phone will lie on the sofa when he comes back.

 

Kiedy wróci, jego nowy telefon będzie leżał na sofie.

 

Czasownik „lie” – będący dodatkowo czasownikiem nieregularnym – odmieniamy w następujący sposób:

 

Bezokolicznik: To lie

Czas teraźniejszyLie

Czas przeszły: Lay

Czas zaprzeszły: Lain

Forma  ciągła: Lying

 

Różnice występujące pomiędzy jednostkami leksykalnymi omawianymi w dzisiejszym wpisie warto zapamiętać, by słówek tych używać w sposób poprawny, zarówno w wypowiedziach pisemnych jak i ustnych!

 

Pozdrawiam,

Administrator witryny Polglish.pl