POLGLISH.pl - biuro tłumaczeń

505 355 975
polglish.kontakt@gmail.com

Różnica pomiędzy skrótami „e.g.” oraz „i.e.”

Otrzymaliśmy niedawno bardzo ciekawe pytanie od użytkowniczki strony Polglish.pl, na które to postanowiliśmy odpowiedzieć na łamach naszej witryny – kwestia dotyczy tym razem skrótów w języku angielskim.

 

Alina76 pisze:

 

„Czy jest jakakolwiek różnica pomiędzy skrótami e.g. i i.e.? W swoich wypracowaniach używam ich zamiennie i nie wiem czy robię dobrze. Jak to wygląda od strony językowej?”

 

Odpowiedź:

 

Droga Alino, niestety używanie skrótów e.g. oraz i.e. naprzemiennie to poważny błąd, bowiem każdy z nich oznacza zupełnie co innego.

  • E.g. jest skróconą wersją łacińskiego wyrażenia exempli gratia, które to w języku polskim funkcjonuje jako „na przykład”. Przy pomocy tego skrótu wypowiedź pisemną możemy wzbogacić poprzez uzupełnienie jej o użyteczne przykłady. Posłużmy się zdaniem poglądowym, aby lepiej zobrazować prawidłowe użycie skrótu:

 

Mike was very proud of himself, as that year, he visited numerous European countries, e.g., France, Italy, Denmark, and Ukraine.

Mike był z siebie nad wyraz dumny, jako że tamtego roku odwiedził wiele krajów europejskich, np. Francję, Włochy, Danię oraz Ukrainę.

 

  • I.e. to z kolei skrócona wersja łacińskiego wyrażenia id est, które to w języku polskim funkcjonuje jako „to jest/to znaczy”. Dzięki temu skrótowi możemy wyrazić nasze myśli nieco innymi słowami, sparafrazować je lub dookreślić dany temat. Tutaj również posłużymy się przykładem:

 

The amount of money paid by Sam, i.e., 120 dollars, will not be enough to cover all the damages caused.

Kwota wpłacona przez Sama, to jest 120 dolarów, nie wystarczy na pokrycie wszystkich poczynionych szkód.

 

Mamy nadzieję, że powyższe wyjaśnienie rozwieje wszystkie Twoje wątpliwości, a Ty będziesz od teraz używała skrótów i.e. oraz e.g. poprawnie!

 

Pozdrawiam,
Administrator witryny Polglish.pl