POLGLISH.pl - biuro tłumaczeń

505 355 975
polglish.kontakt@gmail.com
Czas Future Perfect Simple

Czas Future Perfect Simple

Po zapoznaniu się z czasami przyszłymi Future Simple oraz Future Continuous, warto również przyjrzeć się nieco dokładniej konstrukcjom typu Perfect. Zacznijmy od czasu przyszłego dokonanego prostego.

Continue reading
Więcej
Czas Future Continuous

Czas Future Continuous

Niniejszy materiał traktuje o konstrukcji Future Continuous. Jak wskazuje nazwa, czas ten wykorzystywany jest do podkreślenia idei trwania danej czynności w przyszłości.

Continue reading
Więcej
Czas Future Simple

Czas Future Simple

Future Simple spełnia rolę podobną do czasu teraźniejszego prostego zastosowanego w przyszłości. Możemy go więc użyć do mówienia o sytuacjach pewnych, które będą dopiero miały miejsce, jak i do wyrażania osobistych opinii.

Continue reading
Więcej
Czas Past Perfect Continuous

Czas Past Perfect Continuous

Ostatnią ze struktur przeszłych używanych w języku angielskim jest czas zaprzeszły ciągły, czyli Past Perfect Continuous. Niejednokrotnie stanowi on odpowiednik konstrukcji Present Perfect Continuous w przeszłości. Przyjrzyjmy się zasadom tworzenia zadań z jego wykorzystaniem oraz głównym zastosowaniom tego czasu.

Continue reading
Więcej
Czas Past Perfect Simple

Czas Past Perfect Simple

W niniejszym artykule przyjrzyjmy się zasadom tworzenia, zastosowaniom oraz najpopularniejszym określnikom czasowym stosowanym przy formułowaniu wyrażeń w czasie zaprzeszłym prostym.

Continue reading
Więcej
Czas Past Continuous

Czas Past Continuous

O konstrukcji czasu Past Continuous, jego najpowszechniejszych zastosowaniach i charakterystycznych dla struktury określeniach czasowych przeczytacie w poniższym materiale.

Continue reading
Więcej
Czas Past Simple

Czas Past Simple

Nadszedł czas, by zaznajomić się z konstrukcjami gramatycznymi stosowanymi do opisywania przeszłości. Najprostszą i najczęściej stosowaną z nich jest czas Past Simple. W niniejszym artykule przyjrzyjmy się jego budowie, zastosowaniom oraz typowym określeniom czasowym.

Continue reading
Więcej
Czas Present Perfect Simple

Czas Present Perfect Simple

W dzisiejszym wpisie zajmiemy się omówieniem czasu Present Perfect Simple. Zapraszam do lektury, a w razie ewentualnych niejasności – do zadawania pytań. Jesteśmy tu bowiem, aby nauczyć się czegoś nowego!

Continue reading
Więcej
Czas Present Simple

Czas Present Simple

W ramach pierwszego z artykułów dotyczących gramatyki chciałbym zapoznać Was z budową oraz użyciem najmniej skomplikowanego ze wszystkich czasów angielskich – Present Simple.

Continue reading
Więcej