POLGLISH.pl - biuro tłumaczeń

505 355 975
polglish.kontakt@gmail.com
Przydatne zwroty: Wyrażanie aprobaty

Przydatne zwroty: Wyrażanie aprobaty

Poprzednio dowiedzieliśmy się jak wyrazić niemożność przystania na argumenty przedstawiane przez rozmówcę. Dzisiejszy wpis ma za zadanie przybliżyć Wam użyteczne wyrażenia, za pomocą których wyrazicie aprobatę podczas rozmów z anglojęzycznymi znajomymi, czy też w czasie wszelkiego rodzaju testów kompetencji językowych. Zapraszam do lektury!

Continue reading
Więcej
Przydatne zwroty: Wyrażanie dezaprobaty

Przydatne zwroty: Wyrażanie dezaprobaty

Wielokrotnie zdarza się, że nasi rozmówcy prezentują nam opinie z którymi nie możemy się zgodzić, nawet gdybyśmy chcieli. Sytuacje takie mają miejsce w domu, pracy, szkole…niemal wszędzie. Istotna staje się więc umiejętność takiego wyrażenia swojego zdania, aby nie urazić rozmówcy jednocześnie dając mu do zrozumienia, że jego poglądy są dla nas nie do przyjęcia.

Continue reading
Więcej
Przydatne zwroty: Linking words

Przydatne zwroty: Linking words

Bardzo często podczas tworzenia rozbudowanych wypowiedzi konieczne jest wprowadzenie do nich dodatkowych łączników, tak aby poszczególne elementy zdania były ze sobą w sposób sensowny połączone. Konieczne jest więc wykorzystanie funkcjonujących w języku angielskim tak zwanych linking words, czyli słówek łączących. Poniżej przedstawiam najistotniejsze z nich.

Continue reading
Więcej
Przydatne zwroty: Opisywanie ilustracji

Przydatne zwroty: Opisywanie ilustracji

Opisywanie ilustracji jest nieodłącznym elementem każdego egzaminu maturalnego oraz części ustnej sprawdzianów umiejętności językowych. Specjalnie dla Was zebrałem więc w jednym miejscu najprzydatniejsze zwroty oraz wyrażenia, których użyć możecie, aby zadziwić egzaminatorów oraz powalczyć o możliwie najwyższą ocenę z testu!

Continue reading
Więcej
Strona bierna

Strona bierna

Gdy znamy już budowę oraz sposób użycia czasów gramatycznych języka angielskiego, przejdźmy do przekształcania zdań przy pomocy passive voice. W języku polskim posiadamy odpowiednik rzeczonej struktury, więc nie powinny wystąpić jakiekolwiek problemy z jej zrozumieniem. Zapraszam do zapoznania się z budową i zastosowaniem strony biernej!

Continue reading
Więcej
Rodzajniki określone i nieokreślone

Rodzajniki określone i nieokreślone

Rodzajniki (articles) występujące w języku angielskim mogą stać się źródłem nie lada problemów. Aby nieco ułatwić Wam zrozumienie tego niewielkiego, acz istotnego fragmentu gramatyki angielskiej, przygotowałem kompendium wiedzy dotyczące rodzajników określonych oraz nieokreślonych.

Continue reading
Więcej
Mieszane okresy warunkowe

Mieszane okresy warunkowe

Ostatnim przystankiem na naszej drodze do pełnego zrozumienia okresów warunkowych będą tak zwane mixed conditionals. Czym one są i jak się ich używa? Tego dowiecie się z niniejszego wpisu!

Continue reading
Więcej
Trzeci okres warunkowy

Trzeci okres warunkowy

Mimo, że na konstrukcję trzeciego okresu warunkowego w języku angielskim składają się dość skomplikowanie wyglądające elementy, to po zaznajomieniu się z podstawowymi zasadami jego tworzenia, używanie third conditional w sytuacjach codziennych przyjdzie Wam bez trudu!

Continue reading
Więcej
Drugi okres warunkowy

Drugi okres warunkowy

Second conditional to jedna z najpopularniejszych konstrukcji stosowanych do opisywania sytuacji o niskim stopniu prawdopodobieństwa. Dziś przyjrzymy się jej bliżej. 

Continue reading
Więcej
Pierwszy okres warunkowy

Pierwszy okres warunkowy

Zerowy okres warunkowy nie ma już przed nami tajemnic, a więc czas pójść o krok dalej i zaznajomić się z tajnikami pierwszego okresu warunkowego, czyli tak zwanego angielskiego first conditional. 

Continue reading
Więcej
Zerowy okres warunkowy

Zerowy okres warunkowy

Po zapoznaniu się z czasami angielskimi oraz zasadami stosowania strony biernej na tapetę weźmiemy tak zwane conditionals, czyli okresy warunkowe. Mam nadzieję, że poniższe kompendium wiedzy pozwoli Wam dokładnie zrozumieć kiedy i w jaki sposób zastosować należy je w formułowanych wypowiedziach.

Continue reading
Więcej
Czas Future Perfect Continuous

Czas Future Perfect Continuous

Ostatnim z czasów gramatycznych występujących w języku angielskim jest czas Future Perfect Continuous. Służy on przede wszystkim do przedstawiania idei trwania danej czynności do danego momentu w przyszłości.

Continue reading
Więcej
Czas Future Perfect Simple

Czas Future Perfect Simple

Po zapoznaniu się z czasami przyszłymi Future Simple oraz Future Continuous, warto również przyjrzeć się nieco dokładniej konstrukcjom typu Perfect. Zacznijmy od czasu przyszłego dokonanego prostego.

Continue reading
Więcej
Czas Future Continuous

Czas Future Continuous

Niniejszy materiał traktuje o konstrukcji Future Continuous. Jak wskazuje nazwa, czas ten wykorzystywany jest do podkreślenia idei trwania danej czynności w przyszłości.

Continue reading
Więcej
Czas Future Simple

Czas Future Simple

Future Simple spełnia rolę podobną do czasu teraźniejszego prostego zastosowanego w przyszłości. Możemy go więc użyć do mówienia o sytuacjach pewnych, które będą dopiero miały miejsce, jak i do wyrażania osobistych opinii.

Continue reading
Więcej
Czas Past Perfect Continuous

Czas Past Perfect Continuous

Ostatnią ze struktur przeszłych używanych w języku angielskim jest czas zaprzeszły ciągły, czyli Past Perfect Continuous. Niejednokrotnie stanowi on odpowiednik konstrukcji Present Perfect Continuous w przeszłości. Przyjrzyjmy się zasadom tworzenia zadań z jego wykorzystaniem oraz głównym zastosowaniom tego czasu.

Continue reading
Więcej
Czas Past Perfect Simple

Czas Past Perfect Simple

W niniejszym artykule przyjrzyjmy się zasadom tworzenia, zastosowaniom oraz najpopularniejszym określnikom czasowym stosowanym przy formułowaniu wyrażeń w czasie zaprzeszłym prostym.

Continue reading
Więcej
Czas Past Continuous

Czas Past Continuous

O konstrukcji czasu Past Continuous, jego najpowszechniejszych zastosowaniach i charakterystycznych dla struktury określeniach czasowych przeczytacie w poniższym materiale.

Continue reading
Więcej
Czas Past Simple

Czas Past Simple

Nadszedł czas, by zaznajomić się z konstrukcjami gramatycznymi stosowanymi do opisywania przeszłości. Najprostszą i najczęściej stosowaną z nich jest czas Past Simple. W niniejszym artykule przyjrzyjmy się jego budowie, zastosowaniom oraz typowym określeniom czasowym.

Continue reading
Więcej
Czas Present Perfect Simple

Czas Present Perfect Simple

W dzisiejszym wpisie zajmiemy się omówieniem czasu Present Perfect Simple. Zapraszam do lektury, a w razie ewentualnych niejasności – do zadawania pytań. Jesteśmy tu bowiem, aby nauczyć się czegoś nowego!

Continue reading
Więcej
Czas Present Simple

Czas Present Simple

W ramach pierwszego z artykułów dotyczących gramatyki chciałbym zapoznać Was z budową oraz użyciem najmniej skomplikowanego ze wszystkich czasów angielskich – Present Simple.

Continue reading
Więcej